Deliberativul local rădăuțean a decis ca anul viitor contribuabilii din municipiu, persoane fizice și juridice, să plătească taxele și impozitele locale majorate cu 5,05%, procent care înseamnă indicele de inflație stabilit pentru anul 2021. 

Directorul economic din Primăria municipiului Rădăuți, economistul Silviu Ursescu, a precizat: „În urma ședinței de Consiliu Local organizată de îndată astăzi (n.a. – marți, 20 decembrie) pentru stabilirea nivelului taxelor și impozitelor pentru anul 2023, a fost aprobată varianta propusă de inițiator, cu un amendament care se mulează exact pe ceea ce a fost prezentat ca anexă la proiectul prezentat de primarul municipiului. S-a avut în vedere indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei sume fixe, precum și cele stabilite în cote procentuale, cu indicele de inflație aferent anului 2021, respectiv 5,05%. Astfel că în anul 2023 persoanele fizice și juridice vor plăti taxele și impozitele locale majorate cu 5,05 procente. Este adevărat că în cuprinsul proiectului, fiind incluse toate taxele plătibile, sunt unele taxe care au fost modificate sau chiar reașezate, sau introduse cu titlu de noutate față de cele percepute până acum.

La propunerea compartimentelor de specialitate din cadrul administrației publice locale s-au făcut unele modificări în ceea ce privește tarifele planificate la activitatea de cimitir, taxele percepute ca urmare a prestării unor servicii de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei, unele taxe privind autorizarea activităților comerciale. Din anul 2023 vom avea și trei taxe noi, la propunerea Direcției de specialitate au fost introduse taxe noi pentru eliberarea la urgență a certificatelor de urbanism și a autorizației de construire, iar la propunerea unor unități de învățământ au fost introduse tarife privind închirierea terenului de sport și a unor spații pentru activități didactico-educative.

Amintesc că această indexare a taxelor și impozitelor locale se face în baza prevederilor articolului 491 din Codul Fiscal, Legea 227/2015, care prevede faptul că dacă nu se aprobă taxele și impozite indexate cu rata inflației față de anul anterior, atunci Codul Fiscal ne obligă la aprobarea unor cote maxime, ceea ce ar duce la niște impozite și taxe total diferite față de cele propuse pentru anul 2023, de exemplu în cazul persoanelor fizice pot crește impozitele de 4-5 ori față de cele aprobate.”