Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Suceava, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava – educație permanentă, organizează joi, 24 august, începând cu ora 10:00, o sesiune de instruire/informare antidrog cu tema „Comportamente asociate consumului de substanțe psihoactive”, destinată cadrelor didactice din județul Suceava (coordonatorilor de proiecte și programe educative). Moderatori vor fi Simona Sava, coordonator CPECA Suceava, și prof. Tatiana Vîntur, inspector școlar (IȘJ) Suceava.

Organizatorii au spus că activitatea se subscrie necesităților de instruire a personalului din unitățile de învățământ de la nivelul județului Suceava și, în același timp, creșterii gradului de implicare în cadrul proiectelor naționale de prevenire derulate de Agenția Națională Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava. Sesiunea de informare se va desfășura online, iar linkul de conectare va fi transmis cu o zi înainte pe adresa de e-mail. Accesul la sesiunea de informare se va face în limita a 100 de participanți, pe platforma Google meet. Formular de înscriere: https://forms.gle/AXc52ADkqkF5K3HX6

Obiectivele ce se vor urmări pe parcursul sesiunii de informare sunt: dobândirea unor noţiuni de bază referitoare la problematica consumului de droguri; identificarea efectelor și a consecințelor consumului de droguri; recunoaşterea drogurilor, precum și a semnelor fizice și comportamentale datorate consumului; asimilarea unor informații referitoare la cadrul legislativ și instituțional existent în domeniu; aspecte practice privind modul de relaționare și raportare față de persoanele susceptibile de a fi intoxicate – chestiuni generale de îndrumare, consiliere și asistență.

„La finalul sesiunii de informare, participanţii vor dobândi cunoştinţe teoretice şi abilităţi care să faciliteze creşterea nivelului de sensibilizare și responsabilizare cu privire la efectele consumului de droguri”, transmit organizatorii, care speră că toate cadrele didactice participante vor avea mai multe cunoştinţe generale referitoare la problematica drogurilor, mai multe cunoştinţe referitoare la cadrul legislativ și instituțional existent în domeniu și vor înțelege mai bine care sunt efectele consumului ilicit de droguri.