Muzeul Național al Bucovinei, o instituție a Consiliului Județean Suceava, scoate la concurs două posturi la Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.

La sediul instituției din municipiul Suceava, strada Ștefan cel Mare, nr.33, se va desfășura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante din statul de funcții:

muzeograf, studii superioare, Gradul II - funcție de execuție (post unic – istoria Holocaustului din Bucovina), normă întreagă,  perioadă nedeterminată,  în cadrul  Serviciului Istorie/Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina- (1 post ); Gestionar Custode, studii medii, Treapta IA - funcție de execuție(post unic – istoria Holocaustului din Bucovina), normă întreagă,  perioadă nedeterminată,  în cadrul  Serviciului Istorie/Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina- (1 post ).

Reprezentanții Muzeului Național al Bucovinei au declarat că acest concurs se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Detalii despre concurs, condiții, bibliografie găsiți pe

https://muzeulbucovinei.ro/despre/informatii-publice/angajari/

Pentru detalii: telefon 0230 -216 439.