S.C. NIRO SERV COM S.R.L., cu adresa în Localitatea Gura Humorului, Oraș Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15A, jud. Suceava, a semnat Contractul de finanțare nr. 3313 în data de 09.10.2018 pentru proiectul cu titlul CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ P+1E, ANEXE, AMENAJARE CĂI DE ACCES ȘI PARCARE, ÎMPREJMUIRE, RACORD LA UTILITĂȚI, cod SMIS 115687, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului a fost de 2.601.318,75 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de 1.390.066,18 lei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020 este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord - Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord - Est.

 

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului a fost stabilit de dorința solicitantului de a pătrunde pe piața serviciilor turistice, cu construirea pensiunii turistice, contribuind astfel la dezvoltarea și îmbunătățirea turismului în ținutul Bucovinei, mai exact în Gura Humorului, zonă plină de istorie, cultură, religie și cadre naturale deosebite. Prin crearea produsului și condițiilor turistice, firma a dorit a se alătura celorlalți participanți la dezvoltarea turismului din zonă și de a asigura servicii turistice de cea mai bună calitate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea unei noi unități de cazare, respectiv pensiune turistică 4 margarete, care satisface nevoile și asigură cele mai bune condiții pentru clienții care îi vor trece pragul. Pentru întreprinderea S.C. NIRO SERV COM S.R.L., crearea unei noi unități de prestare servicii (pensiune turistică) și de asemeanea prestarea de servicii turistice are caracter inovativ deoarece aceasta nu a mai prestat astfel de servicii turistice până la momentul depunerii Cererii de finantare și nu mai deține alte structuri de cazare.

2. Achiziționarea de servicii care au asigurat implementarea corespunzătoare a proiectului în condiții de performanță (servicii de consultanță, proiectare, verificare, asistență tehnică, audit, publicitate), dar și achiziționarea de servicii care au dat un plus de valoare investiției (servicii de certificare, participare la târguri internationale).

3. Crearea de locuri de muncă ca urmare a realizării investiției prin angajarea a două persoane ce provin din grupuri defavorizate. S-a urmărit în procesul angajării respectarea tuturor cerințelor aplicabile referitoare la principiile de bază ale UE, egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă.

Perioada de implementare a proiectuluia fost de 69 luni, respectiv între data 01.05.2017 și data 31.01.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii : Investiția realizatăva contribui la dezvoltarea turismului în ținutul Bucovinei prin prestarea de servicii turistice de calitate, deoarece interventiile executate vor concura la acoperirea nevoilor consumatorilor, cu impact pozitiv asupra activitatii prestate de beneficiar.

Grupul țintăformat din: grupuri de familii, iubitori ai turismului religios și cultural, turiști interesați de agrement, sport și relaxare, instituții - pentru organizarea de servicii de protocol, grupuri organizate de copii și studenți din țară și străinătate, persoane care lucrează și doresc petrecerea concediilor într-o zonă relaxantă cu cadru natural bogat.

 

Date de contact beneficiar
S.C. NIRO SERV COM S.R.L., telefon 0745822503, E-mail: niroservcom@gmail.com,
Administrator: Rotundu Ilie
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.