Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil (C.R.P.C.S.A.) din municipiul Rădăuți a gestionat anul trecut peste 4.000 de cereri de azil, din care 3.995 au fost soluționate în etapa administrativă, în 119 cazuri a fost acordată o formă de protecție din partea statului român, iar 107 persoane au fost incluse în programele de integrare. Conform bilanțul de activitate pentru anul 2022,polițiștii de imigrări au gestionat procesele de înregistrare și soluționare a cererilor depuse de străini pentru acordarea protecției din partea statului român și au derulat programe de integrare în societatea românească pentru beneficiarii unei forme de protecție, în condițiile în care competența teritorială a C.R.P.C.S.A. Rădăuți se întinde pe raza a patru județe, respectiv Suceava, Botoșani, Iași șiNeamț. În perioada de referință au fost procesate 4.008 cereri de azil, peste 1.350 de persoane au fost cazate în cadrul C.R.P.C.S.A. Rădăuți și a fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și respectat principiul nereturnării, iar toate persoanele care au primit protecție internațională, precum și solicitanții de azil au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie. Un moment important în activitatea structurii l-a constituit adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CEși având drept efect introducerea unei protecții temporare. Pentru punerea în aplicare a Deciziei, a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, la Centrul Rădăuți fiind eliberate 3.086 de permise de ședere în anul 2022. Referitor la țara de origine, străinii care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Ucraina, Siria, Irak, Afganistan și Turkmenistan. De asemenea, pe linia reunificării familiei au fost soluționate 56decereri de reunificare a familiei.

Din totalul persoanelor care au dobândit o formă de protecție, 107 au optat pentru programele de integrare derulate sub coordonarea Inspectoratului General pentru Imigrări. Pe linia procedurii de determinare a statului membru responsabil cu analizarea cererilor de azil depuse de solicitanții de protecție internațională, au fost transmise 38 de cereri către alte state membre UE.