Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava demarează pentru al treilea an consecutiv, din dorința de a sprijini tinerii care doresc să profeseze ca ingineri,  o serie de activități dedicate studenților din anul I în scopul reducerii abandonului școlar și al adaptării acestora la un nou mod de învățare.

Proiectul ”Motivație Academică în Științe Inginerești”, finanțat prin programul ROSE al Ministerului Educației Naționale, se va desfășura permanent pe perioada semestrului I și se bazează pe activități de antrenament pentru performanță și remediere în aria curriculară științe, tutoriat studențesc, orientare și consiliere într-o carieră inginerească de succes, inițiere în antreprenoriat. Pe lângă aceste activități vor avea loc workshop-uri, întâlniri ale studenților cu angajatori și specialiști din domeniul automaticii, electronicii, electrotehnicii, energeticii și al calculatoarelor. Echipele de management și implementare sunt formate din cadre didactice ale facultății, personal didactic auxiliar și studenți voluntari din anii mari, membri ai unor organizații studențești. Programul activităților va fi afișat lunar pe pagina web a facultății.

Prof. dr. ing. Dan Milici, coordonatorul programului, a declarat: „La baza ofertei de activități extracurriculare a stat o analiză a impactului pe care trecerea la activități predominant online în ultimele luni ale anului universitar precedent l-a avut asupra promovabilității studenților din anul I și a capacității acestora de a se adapta. Analizând promovabilitatea studenților din ultimii ani, s-a constat că aceasta s-a îmbunătățit, dar principalele cauze care au stat la baza abandonului școlar s-au schimbat. Astfel, în anul precedent, abandonul școlar nu a fost determinat de plecarea din țară a tinerilor cu venit redus pentru a munci, așa cum s-a întâmplat în primii ani de implementare a proiectului, ci de accesul limitat al acestora la infrastructura IT, lipsa conexiunii la internat sau a dispozitivelor digitale necesare în activitățile online. Conducerea Universității a făcut eforturi pentru a reduce aceste neajunsuri în actualul an universitar, iar accesul la informații și programe este acum adaptat situației și nevoilor studenților.”