Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a obținut în anul 2021 acreditarea Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Formării profesionale – VET, ocazie cu care va implementa proiecte derulate sub umbrela acesteia.

În perioada 2021 – 2027 Colegiul Economic se angajează să deruleze mobilități prevăzute pentru a atinge obiectivele prevăzute în planul Erasmus, după cum urmează: 160 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, care studiază la calificările Tehnician în activități economice, Tehnician în hotelărie, Tehnician în gastronomie, Tehnician în turism și Tehnician în comerț vor efectua stagii de instruire practică la agenți economici și 20 profesori care predau discipline de specialitate în cadrul calificărilor menționate mai sus vor participa la schimburi de bune practici.

În perioada 6 – 10 iunie 2022, patru profesori din aria curriculară Tehnologii, de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (Liliana Panaite, Elena Lăzăreanu, Florentina Elena Sfichi și Adriana Elena Ioachimescu), au participat la un schimb de experiență și bune practici în Valencia, Spania, organizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 acreditare VET, nr. 2020-1-RO01-KA120-VET-095440.  

Prof. Florentina ElenaSfichi a spus că obiectivul principal al activității a fost sprijinirea formării profesionale a cadrelor didactice pentru a inova și îmbunătăți calitatea instruirii practiceîn domeniul economic, turism și alimentație prin contactul direct cu realitatea școlară, profesională și culturală europeană.

Organizația parteneră Universal Mobility Valencia a facilitat interacțiunea profesorilor români cu profesori și specialiști din domeniul economic, turism și gastronomie: Colegio de Economistas de Valencia, Club Cocina, restaurant Puerta del Mar. La sediul acestor organizații active în domeniul educației și formării profesionale au fost organizate workshopuri, prezentări, dezbateri cu accent pe metodele de predare-învățare-evaluare folosite în mediul online și în activitatea de instruire practică a elevilor. Beneficiarii au identificat strategii adecvate care pot conduce la formarea unei relații pe termen lung între școală și piața forței de muncă.

„Achizițiile acumulate de către profesorii participanți pe parcursul acestei mobilități, dezvoltarea competențelor digitale și a celor lingvistice vor permite dezvoltarea nivelului profesional al acestora care va genera un progres în pregătirea elevilor, o forță de muncă adaptată la realitățile economice actuale, contribuind la creșterea ratei de absorbție a acestora pe piața europeană a muncii. Profesorii beneficiari vor coopera în elaborarea unor ghiduri de bune practici și a unor caiete de practică digitale pe domeniile economic, turism și gastronomie ce vor fi valorificate în școală și promovate în școlile tehnologice din județ și din țară”, a completat prof. Florentina ElenaSfichi.