Laboratorul de Neuroestetică al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează în perioada 24-26 iunie o conferință internațională în domeniul neuroesteticii. Scopul conferinței este acela de a împărtăși rezultatele obținute în cadrul proiectului NeuroArts finanțat prin Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), cel mai extins program dedicat educației românești, dezvoltat prin intermediul granturilor oferite de Spațiul Economic European (SEE).

Conferința care debutează vineri va include mai multe activități, între care sesiuni de inițiere în neuroștiința aplicată în domeniul neuroesteticii, unde vor fi prezentate diverse echipamente de achiziție de date neurofiziologice, apoi sesiuni de prezentare a posibilităților de aplicare a cercetării din domeniul neuroesteticii în industrie, în special Inteligența Artificială. De asemenea, vor avea loc prezentări ale direcțiilor de cercetare implementate în cadrul Laboratorului de Neuroestetică al USV, prezentarea oportunităților de studiu în domeniul neuroesteticii oferite la USV precum și o sesiune specială de discuții cu tema Neuroestetica și arta mișcării.

Conferința va avea loc la Hotel Bucovina și se va încheia cu o masă rotundă organizată de studenții USV participanți la o mobilitate de studiu la Universitatea Bergen din Norvegia, mobilitate finanțată prin proiectul NeuroArts.

Astfel, din partea USV vor participa la conferință membrii echipei proiectului NeuroArts format din CS. dr. Tudor Bălinișteanu, director de proiect, conf. univ. dr. Oana Geman, cercetător senior, Diana Izdrui, doctorandă a Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și Emanuela Motrescu, doctorandă și asistent de cercetare în lingvistică în cadrul proiectului Poetic Arts.

Din partea partenerilor din Norvegia vor fi prezenți la conferință Lasse Hodne, de la Universitatea Națională de Științe a Norvegiei (NTNU), precum și Christer Johansson, Per Olav Folgero și Karsten Specht, de la Universitatea din Bergen.

Pentru mai multe detalii despre proiect consultați adresa web: https://neuroaestheticslab.usv.ro/neuroarts/Informațiile suplimentare privind programul conferinței se regăsesc pe pagina oficială a evenimentului: https://neuroaestheticslab.usv.ro/2022/03/26/conference-call-24-26-june-2022-neuroaesthetics-a-methods-based-introduction-university-of-suceava-the-neuroaesthetics-lab-suceava-romania/.