Condițiile și calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din Suceava au fost stabilite de Consiliul de Administrație al spitalului. Conform deciziei CA, susținerea proiectului de management de către candidați, care va avea loc în data de 8 august a.c., la sediul spitalului, va fi publică. Atât jurnaliștii, cât și orice persoană interesată vor putea asista, cu condiția ca în prealabil să-și anunțe intenția prin email, la adresa concursmanager@spjsv.ro până la data de 6 august, ora 11.00.  În email se vor preciza numele și prenumele persoanei interesate, precum și întrebările propuse a fi adresate fiecărui candidat în legătură cu proiectul de management. „Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, etnie, religie, sex, stare materială și origine socială”, se precizează în hotărârea Consiliului de Administrație. Participarea persoanelor interesate se va face după primirea acceptului din partea comisiei de concurs, cu cel puțin 24 de ore înaintea susținerii publice a proiectelor de management.

Candidații se pot înscrie până în data de 25 iulie inclusiv, la ora 13.00. În perioada 26 iulie – 1 august are loc verificarea îndeplinirii condițiilor de participare (etapă eliminatorie): 26-28 iulie - verificarea dosarelor, 28 iulie – afișarea rezultatelor verificării dosarelor, data de 29 iulie este alocată contestațiilor la verificarea dosarelor, iar pe 1 august se vor afișa rezultatele la contestații. În data de 2 august pe site-ul spitalului vor fi publicate proiectele de management ale candidaților, pe 8 august, de la ora 11.00, candidații își vor susține public proiectele de management, pe 9 august se vor afișa rezultatele. Eventualele contestații se pot face până pe 10 august, pe 12 august se soluționează contestațiile, iar pe 12 august vor fi afișate rezultatele finale.

 

·       Candidații trebuie să declare pe propria răspundere că au conceput și realizat ei inșiși proiectul de management

Candidații care doresc să viziteze spitalul o pot face în data de 28 iunie, la ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical, dr. Dimitrie Siriopol. De asemenea, ei pot solicita copii ale bugetului aprobat de venituri și cheltuieli, structura organizatorică și de personal, precum și alte documente necesare în vederea elaborării proiectului de management, iar spitalul este obligat să le pună la dispoziție în maximum 3 zile de la data solicitării.  

Se pot înscrie la concurs absolvenți de medicină, economiști și juriști, care au absolvit cursuri de management și/ sau de management sanitar sau au masterat/doctorat în management sanitar, cu minimum 2 ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată. Printre documentele necesare în dosarul de înscriere a candidaților se numără declarații pe propria răspundere că n-au colaborat cu Securitatea înainte de 1989, că proiectul de management este conceput și realizat integral de candidat și că în ultimii 3 ani candidatul nu a fost în stare de conflict de interese ori de incompatibilitate, constată de instituția competentă.

Comisia de concurs îl are ca președinte  pe consilierul județean Ioan Bădeliță, care este și președintele CA din spital; membri sunt prof. dr. Andrei Ștefan Neștian și dr. Mihai Adrian Mleșnițe, iar secretar Gabriela Crihan. Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din dr. Rodica Andriescu, președinte, dr. Liviu Stafie și dr. Florentina Ligia Furtunescu, membri și Firuța Bosancu - secretar.

Toate informațiile legate de concurs vor fi afișate la sediul spitalului și pe site-ul instituției.