„Rachiul în Vama”

„Pe cât de salutară este iniţiativa guvernatorului Austriei de Jos, contelui Kilmansegg, care a îndrumat măsuri serioase cum s’ar combate patima beţiei prin şcoale, pe atâta de mâhnitoriu şi uimitoriu este pentru noi când au audit copiii de şcoală, din gura învăţătoriului superior Vasili Badale, că a venit dela împeratul poroncă (!) că să se vestească prin gazetă că oamenii trebue să bee rachiu, că rachiul este de folos traiului vieţei şi oamenii nu pot trăi fără de rachiu. <Şi voi copiilor - dice Badale - să beţi rachiu, că rachiul îi o beutură curată şi sănătoasă şi aşa-i voea monarchului, iată aice a venit scris în gazetele acestea>”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 99, Cernăuţi, Joi 15/27 Decemvrie 1894.

 

„Arhiducele Moştenitor Carol Francisc Iosif în Bucovina”

„La reîntoarcerea de pe frontul de est, Arhiducele a vizitat oraşul Rădăuţi. Era ziua de Vineri, zi de târg. Întinsa piaţă din centrul Rădăuţului era plină de o mare de lume...Mulţimea, cum a prins de veste că frumosul chip de ofiţer este însuşi moştenitorul tronului, a izbucnit în entuziaste urări, făcând o grandioasă manifestare patriotică...În calea spre Cîmpulung, Arhiducele a fost întâmpinat în staţiunile Hatna, Ilişeşti, Cacica, Gurahumorului şi Vama de clerul şi reprezentanţii acelor regiuni şi de o mulţime de popor, primind cu cuvinte de mulţămită pânea şi sarea ce i se prezentau, după obiceiul strămoşesc, în semn de bunăvenire”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 152, 27 decembrie 1914.

 

„Cele mai bune consultaţii...”

„...la policlinica din Suceava le dă tovarăşa care stă în biroul deasupra uşii căreia scrie <Informaţii>. Dacă te doare stomacul, de pildă, şi medicul îţi recomandă să faci o radioscopie gastrică, te scoli la ora 6 dimineaţa şi la 6,30 eşti la policlinică. La ora 7,  tovarăşa te examinează cu atenţie şi-ţi spune că nu mai are bonuri. A doua zi te scoli la ora 4,30 ca să...afli mai devreme că, de asemenea, nu mai are bonuri. În schimb are timp berechet să se răstească la cetăţenii care încearcă să-şi lămurească nedumeririle faţă de asemenea ciudăţenii. Aşa se face că de multe ori bolnavii de stomac se îmbolnăvesc şi de...inimă rea”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5300, Suceava, Vineri 25 decembrie 1964.