La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Sala Auditorium, s-a desfăşurat recent evenimentul „Ai competenţe, ai parte!”, un bilanţ anual al activităţilor educative, desfăşurate în anul şcolar 2018-2019, în judeţul Suceava, domeniul Educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare, coordonat de inspector şcolar prof. Tatiana Vîntur.

Agenda evenimentului a cuprins:

·Repere strategice–Inspector şcolar general prof. Gabriela Mihai, reprezenanţi ai parteneriatului educaţional

·„Ai competenţe, ai parte” – inspector şcolar prof. Tatiana Vîntur

·Coordonatorii de proiecte şi programe educative – diagnoză, prognoză, instrumente

·Educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare – bune practici

·Anul şcolar 2019-2020 – priorităţi şi perspective.

„Armoniile muzicale” au deschis activitatea de bilanţ cu intonarea Imnului naţional, interpretat de tinerii şi profesorii talentaţi de la Colegiul de Artă „C. Porumbescu” Suceava, coordonaţi de director adjunct prof. Elena Istrate.

„Partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi.” (Abraham Lincoln)

O nouă paradigmă în educaţie presupune dezvoltarea, pe de o parte, a competenţelor cheie care au la bază pilonii „a şti”, „a face”, „a fi” şi „a convieţui”, iar pe de altă parte, un set de abilităţi necesare pentru secolul XXI: abilităţi de lider, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, spirit antreprenorial, inteligenţă emoţională. Societatea contemporană, aflată într-o dinamică permanentă, impune schimbări asupra modului de organizare şi funcţionare a pieţei muncii în viitor care reclamă profesii STEM, adaptarea pentru sisteme inteligente, conectare globală sau virtual collaboration. Odată cu schimbările din societate din ultimele decenii s-a pus şi problema unei schimbări de paradigmă în zona educaţiei, mutându-se accentul de pe transmiterea cunoştinţelor pe formarea de competenţe. (Tatiana Vîntur)

Reperele strategice la nivel mondial au scos în evidenţă Strategia dezvoltării durabile (2030) ce vizeză Educaţia de Calitate (capitolul IV), cu accent pe infrastructură, educaţia formală, educaţia pentru dezvoltare durabilă şi pe tot parcursul vieţii, măsuri pentru diminuarea părăsirii timpurii a şcolii şi de diminuare a abandonului şcolar – ţinte strategice propuse şi de I.Ș.J. Suceava pentru perioadele următoare.

„Modalităţile de acţiune vizează modernizarea infrastructurii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, învăţarea permanentă şi pe tot parcursul vieţii prin intermediul programelor educaţionale extraşcolare şi extra-curriculare: educaţia pentru sănătate, educaţia civică, cultural-artistică, ştiinţifică, ecologică şi educaţia prin sport”, a spus inspector şcolar general prof. Gabriela Mihai.

Activitatea de bilanţ a cuprins aspecte referitoare la domeniile activităţii educative: cooardonarea activităţii educative, consiliere şi orientare, monitorizare, consiliere, îndrumare şi control a activităţii, programe şi proiecte din calendarele activităţilor educative CAEN, CAERI, CAEJ, parteneriatul educaţional, noile educaţii – proiecte, prevenţie şi intervenţie, calendarul evenimentelor educative, formarea continuă, activităţi extraşcolare şi de timp liber.

Cei 210 coordonatori de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare din judeţ, 4944 de profesori diriginţi, 85 cadre didactice din palatul şi cluburile copiilor au îmbunătăţit abilităţi, deprinderi, atitudini celor peste 100 000 de elevi  consolidând competenţe şi abilităţi de viaţă în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare.

Bune practici:

·Consiliere şi dezvoltare personală, Școala Gimnazială Siminicea, prof. Hasna Viorica Lăcrămioara, director prof. Miron Cristina – portofoliul personal de învăţare (clasa a V-a);

·Spaţii creative de învăţare– Școala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi, director prof. Marcela Țugulea;

·Școli prietenoase, şcoli colorate – Școala Gimnazială Bucşoaia, director prof. Simona Elena Covrig;

·Consiliile elevilor – reprezentanţi ai elevilor – preşedinte CJE Suceava, elev Rafael Barac Bologa;

·Călătorie către succes – un elev de 10 – Catinca Dobroghii, Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava;

·Parteneriatul Școală – Familie – Conferinţa „comunicarea părinte-copil, dincolo de cuvinte – Nicoleta Bogoş, Asociaţia Părinţilor Școala Gimnazială „B. Vodă” C-lung Moldovenesc;

·Dialogul proeictelor educative- coordonator Tatiana Vîntur;

·Noile educaţii – educaţia pentru mediu: EcoȘcoala, ZeroWaste, Patrula de Reciclare; Tineri în pădurile Europei;

·Noile educaţii – educaţia juridică, educaţia globală, educaţia financiară;

·Prevenirea traficului de persoane, lansarea proiectului judeţean „Măşti şi chipuri”, comisar Liliana Orza, ANITP Suceava;

·Prevenirea consumului de droguri, impactul proiectelor de prevenire antidrog, lansarea proiectului judeţean „Decizii la vârsta indeciziei”, coordonator Elena Țârdea, CPECA Suceava;

·Ora de net – folosirea utilă, creativă şi în siguranţă a internetului – proiect al organizaţiei „Salvaţi Copiii”;

·Stop Bulliyng – proiect al Institutului Bucovina, preşedinte Vasile Gafiuc;

·„Voluntariat în spiritul cercetăşiei belgiene” – parteneriat cu Asociaţia de Ajutor Mutual ADAM Moldoviţa, beneficiind de sprijinul organizaţiei Bouworde VZW, director prof. Daniela Ceredeev, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa;

·SuperTeach şi Merito – director prof. Daniela Ceredeev, Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa;

·Extraşcoală - oferte educaţionale din palatul şi cluburile copiilor: director prof. Biatrice Choleva - Palatul Copiilor Suceava; director prof. Vasile Moroşan – Clubul Copiilor Vatra Dornei; director prof. Ioan Catargiu – Clubul Copiilor C-lung Moldovenesc; director prof. Maria Macarov – Clubul Copiilor G. Humorului; director prof. Marcel Porof – Clubul Copiilor Fălticeni; director prof. Dumitru Pomohaci - Clubul Copiilor Rădăuţi;

·Școala altfel – activităţi de succes – prof. Elena Solonaru, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului.

A fost şi un „Restart la zâmbete” oferit de grupul de pantomimă „SMIME” a Colegiului „Andronic Motrescu” Rădăuţi, coordonaţi de prof. Anca Donisan.

Suceava de trupa de teatru ”π” (Pi) a liceenilor de la Colegiul Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, ghidaţi de profesioniştii Teatrului „Matei Vişniec” Suceava şi atent motivaţi de prof. dr. Carmen Bocăneţ au oferit participanţilor o „Pastilă de teatru” – momente sensibile, duioase sau pline de umor şi …rapp.

Diplome „FnonF” au răsplătit efortul şi dăruirea unor activităţi de calitate din anul şcolar precedent. Diplomele au vorbit despre muncă, efort, pasiune, implicare, creativitate, dezvoltare personală şi profesională, despre Educaţie.

 

·        Maraton... în educaţie

 

„<Ai competenţe, ai parte!> a fost tema consfătuirii anuale a coordonatorilor de programe şi proiecte educative (CPPE) din judeţul Suceava. În fapt, un maraton de (şi pentru!) educaţie FnonF, cu peste 250 de participanţi – consilieri educativi, profesori metodişti pentru educaţie permanentă, directori, oficialităţi şi parteneri ai IȘJ Suceava.
Şi spun <maraton> pentru că timp de 4 ore comunicările metodologice, recomandările şi propunerile ce vizează consilierea şi dezvoltarea personală a elevilor, prezentările de proiecte şi programe educative de succes ale anului şcolar 2018-2019, premiile, distincţiile, rezultatele obţinute de copii şi tineri suceveni la concursurile cuprinse în CAEN, CAER, CAEJ ca şi propunerile de proiecte pentru anul şcolar ce tocmai a început s-au înşiruit firesc şi motivant şi aproape nestăvilit, într-o autentică şi emoţionantă pledoarie pentru educaţie permanentă şi pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.”, a spus directorul Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa, prof. Daniela Ceredeev. Succes în anul şcolar 2019-2020 şi…competenţe pentru viitor!

 

 

Tatiana Vîntur – inspector şcolar IȘJ Suceava