„Aderenţe cu sila”

Cumnatul Metropolitului Arcadie, dl. paroch V. Tomiuc din Rădăuţi, a învitat pe toţi preoţii decanatului, sub cuvânt de <afacere urgentă> la Rădăuţi, ca să subsemne o adresă de aderenţă Metropolitului, în care să i se esprime în faţa atacurilor diaristice cea mai profundă mulţumită că a părăsit archidiecesa în Postul mare şi a recomandat pe autorul <Memoriilor unui nebun> pentru postul de profesor la Facultatea teologică”.

„Patria”, Anul III, nr. 263, Cernăuţi, Mercuri în 14/26 Aprilie 1899.

 

„O scrisoare ţărănească din Vicovul de Sus”

„Noi, mai mulţi gospodari ni rugăm frumos să aflaţi di bini şi să ni scrieţ şî noaui ceva la gazetă. Dumilor-voastră, noi vrem aşa. Noi aici la noi în sat, că aici o fost alegerea, am ales amu în doauă rânduri di diputat pi domnu Simionovici. Şi noauă maică ni pari rău amu dipicum am auzât că face domnu diputat...Noi rugăm frumos pi domnu diputat a nostru sî facî comitet cum vre’ domnu Flondur, că noi ni-am hrănit di tras în jiug”.

„Patria”, Anul IV, nr. 54, Cernăuţi, Aprilie 1909.

 

„Au dosit utilaj agricol”

Din lipsa de vigilenţă a unor comisiuni comunale, ca cele dela Ţibeni şi Baineţ, ca şi din lipsa de control permanent a comisiei judeţene, 2 chiaburi reuşiseră să dosească utilajul agricol. Chiaburul Sacz Francisc din comuna Ţibeni a ţinut ascunsă o semănătoare, care astfel n’a putut fi întrebuinţată până acum. Chiaburul Abraham Leon - fost arendaş de moşie - a dosit 3 pluguri şi 2 grape, pe care le ţinea ascunse’n beci, precum şi importante cantităţi de furaje pentru vite, de care se simte mare lipsă. Toate acestea proveneau de pe moşia pe care o ţinea în arendă refuzând să le predea la naţionalizare”.

„Lupa poporului”, Anul III, nr. 530, Suceava, Vineri 29 Aprilie 1949.