„În legătură cu serbările jubiliare din Suceava”

„D-l prof. Dr. Eusebie Popovici, fost vicepreşedinte al camerei, insistă într-o corespondenţă apărută în ziarul „Curentul” din Capitală asupra recentelor serbări jubiliare din Suceava supunând unei aspre critici măsurile luate de autorităţi pentru menţinerea ordinei.

Manifestaţiunile grandioase de felul celor dela Cernăuţi, Putna, Rădăuţi şi Suceava reclamă în mod inevitabil şi anumite măsuri cari ar putea să provoace nemulţumiri, ele sunt însă impuse de împrejuări şi dictate de un larg spirit de prevedere şi de grea răspundere. Cu toate acestea însă manifestaţiunile nu  au pierdut nimic din amploarea lor lăsând cele mai frumoase amintiri celor ce au avut fericirea să participe la ele. Faţă de succesul moral al acestor solemnităţi credem că neajunsurile inerente lor nu le pot diminua”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4682, 6 Noembrie 1935.   

 

„Între Cîrlibaba şi Broşteni”

Minunatele plaiuri ale Ţării de Sus vor fi în curînd imortalizate şi pe peliculă cinematografică. Un grup de cineaşti de la studiourile de filme artistice şi documentare <Alexandru Sahia> din Bucureşti, străbătând pitoreştile meleaguri dornene, între Cîmpulung şi Broşteni, au filmat mai multe exterioare ale unui nou film tehnicolor documentar ce va rula pe ecrane în cursul lunii ianuarie 1959, intitulat <Prin Carpaţii Răsăriteni>. Grupul de cineaşti a revenit deunăzi pentru filmarea unor interioare din raionul Vatra Dornei printre care se numără şi diferite aspecte ale activităţii cultural-artistice desfăşurate la Clubul staţiunii balneare”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3409, Marţi 18 noiembrie 1958.