„Adunarea generală a Asociaţiei Skiorilor din Bucovina”

„Sâmbătă 16 Noemvrie a.c. s’a ţinut în saloanele preşedintelui avocat Dr. Voiutschi, cea de-a doua adunare generală a asociaţiei, într’o înălţătoare însufleţire sportivă. După citirea şi verificarea obişnuitelor procese verbale  d-l Preşedinte dă raportul de activitate pentru anul expirat. Sunt amintite, între altele, rapoartele concursurilor de selecţionare de pe platoul Ţeţinei, concursurile naţionale şi internaţionale, atât de reuşite din punct de vedere sportiv, de la Vatra Dornei şi ajutoarele venite de la societăţile de ski, pentru a putea trece peste primele greutăţi.

...Noul comitet expune prin rostul preşedintelui, Dr. Voiutschi, programul de activitate pe anul 1935/36. Se vor ţine şi mai departe concursurile naţionale şi internaţionale în staţiunile de iarnă ale Bucovinei, se vor organiza excursii sportive în Polonia, Cehoslovacia şi Austria, se vor face intervenţiile necesare pentru eliberarea de permise skiorilor pentru a trece frontierele în Polonia şi Cehoslovacia, aceasta cu scopul de-a face propagandă pentru sportul românesc şi se va lucra intens pentru popularizarea skiului în masele largi ale populaţiei”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4694, 23 Noiembrie 1935.         

 

„Apetisante şi...nu prea”

„Monotonia listei de bucate, săracă şi comună tuturor unităţilor, supără marea masă a consumatorilor, care memorează întotdeauna amintirile culinare neplăcute. Ni se răspunde pretutindeni că noutăţile nu au succes la cumpărători. E şi normal să fie aşa, cînd cetăţenii sînt obişnuiţi cu aceleaşi produse şi  iniţiativele, şi aşa destul de rare, sînt abandonate repede, de teama insuccesului. Iată un exemplu edificator: se spune că frişca nu e solicitată de gospodine. Dar cum poate fi altfel, cînd, se ştie, că de obicei, nu se află în comerţ decît cu totul accidental? Să-i obişnuim pe cumpărători cu un anume produs şi atunci, cu siguranţă, că nu ne va refuza!”.

 „Zori noi”, Anul XX, nr. 5583, Suceava, Miercuri 24 noiembrie 1965.