„Chemare înaltă”

„Chemarea jurnalisticei româneşti din Bucovina este astăzi mai înaltă şi mai curată decât a face politică de partid. S’au trecut vremurile certurilor scârboase ale partidelor învrăjbite, s’a stins şi dreptul de existenţă pentru asemenea partide, şi numai un gând şi o voinţă trebuie să-i stăpânească pe toţi, ca să fim vrednici de clipele grele, prin care trecem şi în cea mai strânsă şi mai neclintită tovărăşie sufletească să izbutim a asigura un viitor mai princios mult încercatului popor de Bucovina. Acestui ideal serveşte gazeta noastră, cu adânc devotament şi cu desăvârşită abnegaţie. Pentru pregătirea lui ne-am crezut îndreptăţiţi să ne aşteptăm şi la concursul dezinteresat al lumii noastre intelectuale în frunte cu brava noastră preoţime. Scrisorile cari ni sosesc zilnic din pătura largă a poporului ni sunt dovadă să munca noastră nu se cheltuie în zadar”.

„Viaţa Nouă”, Anul IV, nr. 168, 5 Decemvrie 1915.   

 

„Transportul lemnelor de foc”

„Nu o dată am fost sesizaţi că în oraşul Fălticeni sînt cîţiva cetăţeni care, plesnind din bici pe lîngă cai, subţiază punga semenilor lor. Este vorba de acei cărăuşi particulari ce se ocupă cu transportul lemnelor de foc. Profitînd de faptul că întreprinderea de gospodărie locală are mijloace restrînse pentru o asemenea treabă, respectivii prind clienţii la înghesuiala necesităţii de combustibil şi, de pe spinarea unui cal sau doi putere, îşi îngroaşă avutul mai mult decît este firesc. Ca să nu fie cu supărare, noi am cerut organelor de miliţie să-i ţină în frîu pe toţi cei care prea dau bice pentru cîştiguri ilicite”.

„Zori Noi”, Anul XXVI, nr. 7462, Suceava, Decembrie 1971.