„Lovită de trăsnet”   

Din Vatra Dornei primim următoarea scire tristă: <Într’a 19 a lunei trecute, pe când grădinarul local dimpreună cu mai multe femei lucrau în parcul băilor din localitate, se ivi pe neaşteptate un nour, care se apropie cu repejune. Grădinarul şi femeile, vedând că nourul se apropie, începură a se grăbi cu lucrul, dar nu apucară mult a face, căci ploaia, care începu a curge ca din cafă şi mai ales un trăsnet care lovi o fată drept în cap, eară pe grădinariu precum şi pe alte două femei le trânti ameţite la pământ, curmă toată lucrarea. Fata lovită în cap şi căruia i-a ars tot perul a rămas pe loc moartă ear grădinariul a asurdit”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 14, Suceava, 1 August 1888.  

 

„Tinereţea bătrînei cetăţi a Sucevei”

Tinereţea bătrînei cetăţi a Sucevei se impune astăzi prin cartiere în întregime reconstruite, unde locul clădirilor înnegrite de vreme, cu pereţii coşcoviţi, a fost luat de blocuri moderne, printre care flori multicolore îşi etalează <rochiţele> lor la soare, prin cele două combinate din lunca Sucevei, unde pulsează inima industrială a oraşului, prin magistrala care străbate oraşul trecînd parcă în revistă frumuseţea construcţiilor cu linia lor zveltă şi modernă, prin şcolile ridicate unde învaţă mii de elevi, în sfîrşit, prin tot ceea ce s-a făcut în cei 20 de ani de la Eliberare şi prin ceea ce se va face de aici înainte. A te muta dintr-o casă veche, care mai poartă amprenta vremurilor de mult apuse, într-un apartament nou, unde confortul se îmbină cu eleganţa, este astăzi un fenomen firesc”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5186, Suceava, Vineri 14 august 1964.