“În ziua alegerii” (IV)

“Când văzură alegătorii români, oameni cu stare şi avere, locuitori din moşi-strămoşi ai oraşului, că rufoşii şi prăpădiţii, toţi oamenii cei fără de nici un căpătâi, cari erau cu toţii mânaţi la spate de agenţi perciunoşi şi de alte fiinţe dubioase, că ei află întrare nestingherită în localul de alegere şi sunt aflaţi în lista alegătorilor, pe când românii cu toţii sunt opriţi să stea jos, în frig, aşteptând în zădar să li se deie întrare, iar o samă, deşi ajunşi în localul de alegere, nu fură aflaţi de părintele lor, îi cuprinse pe toţi o adâncă amărăciune. Erau indignaţi de purtarea cea atât de nefirească şi de ticăloasă a parochului lor, care nu se sfiise a glăsui şi singur pe lista duşmanilor, listă compusă numai din nemţi şi evrei…”.

“Deşteptarea” (Supliment), nr. 49, Noiembrie 1900.

  

„Stîlpi şi traverse impregnate, peste plan”

În luna noiembrie, colectivul de muncă de la Uzina de impregnat traverse din Iţcani a intensificat întrecerea socialistă pentru a-şi realiza sarcinile de plan înainte de termen. Organizîndu-şi mai bine munca, a reuşit să producă în 18 zile, peste prevederile planului, 297 mc. stîlpi mari şi mici şi traverse din 5 sorturi”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3721, Suceava, Duminica 22 noiembrie 1959.