„Fiecare să subscrie cât îi permite punga”

„Având în vedere marile serbări jubiliare ale liceului de băieţi din Suceava, comitetul de iniţiativă apelează la toţi foştii elevi să-şi trimită, cât mai neîntârziat, adresa spre a le putea trimite cecul poştal, care, completat cu suma ce fiecare va crede de cuviinţă, s’o subscrie şi să fie apoi înapoiată imediat pe adresa liceului nostru. Ţinem să le mai atragem atenţia tuturor foştilor elevi că e o datorie de onoare ca fiecare să subscrie, cât îl lasă inima, dar mai ales cât îi permite punga”.   

„Suceava”, Anul I, nr. 17-18, Mai 1935. 

 

„Surprize la meciurile de fotbal”

Fără nici un fel de discuţie, fotbalul atrage pe terenurile de sport un mare număr de spectatori. E firesc acest lucru deoarece este un joc sportiv dinamic, spectaculos şi frumos, dacă cei ce-l practică posedă un anumit bagaj de cunoştinţe tehnice şi tactice şi au o pregătire fizică corespunzătoare. Publicul spectator aplaudă la scenă deschisă acţiunile spectaculoase ale jucătorilor de cîmp şi ale portarilor, care, prin intervenţiile lor, îmbină exerciţii din atletism şi gimnastică. O săritură spectaculoasă, un şpagat salvează de multe ori poarta de gol. Clubul Sportiv Orăşenesc a luat iniţiativa ca înainte şi în pauzele meciurilor de fotbal să prezinte pe stadion exerciţii de gimnastică la sol şi la aparate, întreceri atletice. Îmbinarea celor trei ramuri sportive, fotbal, gimnastică şi atletism într-un program reuşit, armonios, este aplaudată de cei prezenţi care doresc să întîlnească astfel de surprize la toate meciurile de fotbal”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5106, Suceava, Miercuri 13 mai 1964.

 

„Şedinţa Oficiului Ţinutal al Speculei”

În ziua de 24 Martie 1940, la ora 5 jum., a avut loc la Rezidenţa Regală a Ţinutului Suceava o şedinţă a Oficiului Ţinutal al Speculei, sub preşedinţia d-lui secretar general al Ţinutului Suceava Dr. N. Lupu. Chestiunile principale care au făcut obiectul acestei şedinţe sunt:  problema vitelor şi a cărnii, problema făini şi a pâinii, problema lemnelor, problema uleiului şi a untului, problema vagoanelor de transport pe CFR a acestor articole, chestiunea intensificării controlului pe teren. Problema vitelor şi a cărni a fost studiată în amănunţime şi sub toate aspectele, luându-se măsuri de asigurare a aprovizionării şi consumului. S’a constatat că atât făina cât şi pâinea se găsesc pe piaţă în cantităţile necesare şi la preţurile fixate prin ordonanţele comunale. Aceeaşi situaţie se înregistrează şi cu uleiul şi untul”.

„Suceava”, Anul II, nr. 406, 26 Mai 1940.