“Nu sta la umbră…”

 

„Averile ni s’au sleit într-un mod înfricoşat. Pânea de toate dilele se căştigă numai cu anevoie, dacă-ţi dai chiar şi cea mai mare silinţă. De unde să poţi deci dară trăi, dacă conform unor tradiţiuni rău interpretate nu afli compatibil cu demnitatea ta a-ţi câştiga pânea de toate dilele prin lucrul mânilor tale, dacă referinţele actuale nu-ţi conced a trăi altfeliu. <S-a trecut baba cu colacii>, când lucra pentru tine altul. Nu-ţi convine agricultura, dă-te la meserii, şi de nu-ţi convine nici asta, dă-te pe teren intelectual, numai nu sta la umbră, ori tăvălindu-te pe uliţe, oferind trecătorilor un obiect de hulă şi dispreţ”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 2, Suceava, Iuniu 1887.

 

„Agitaţie vizuală, vie, mobilizatoare”

 

Agitaţia vizuală, redată într-o formă concisă, vie, mobilizatoare, reprezintă un puternic mijloc de influenţare politico-ideologică a maselor. Iată-ne la Combinatul de celuloză şi hîrtie din Suceava. Comitetul de partid şi comitetul sindicatului folosesc forme şi mijloace variate ale agitaţiei vizuale care orientează atenţia şi eforturile colectivului de muncă spre îndeplinirea sarcinilor de producţie. În secţiile şi sectoarele acestei mari unităţi sucevene vezi panouri, lozinci, grafice, afişe aşezate în locuri accesibile. De cum păşeşti pe poarta combinatului te întîmpină un panou pe care sînt înscrise angajamentele luate în întrecerea socialistă pe anul 1964 de către acest harnic colectiv. La gazetele posturilor utemiste de control apar cu regularitate constatări din urma unor raiduri anchetă, sînt evidenţiate iniţiativele tinerilor, propuneri ale lor, etc”.

„Crai nou”, Anul XVIII, nr. 5123, Suceava, Iunie 1964.