40 de elevi și 12 profesori din învățământul profesional și tehnic de la Colegiul Silvic „Bucovina” au participat la un proiect european de dezvoltare a creativității și obţinerea certificatului „Europass”, printr-un schimb intercultural. După cum ne-a spus prof. Ana Gavra, coordonator proiect, Colegiul Silvic „Bucovina” a derulat, în perioada iunie-iulie 2021, primele două mobilități și, în perioada 14-26 februarie 2022, ultimele două mobilități în cadrul proiectului Erasmus +, cu titlul „Calitate în economie și silvicultură”.

În cadrul acestui proiect european s-au realizat stagii de practică pentru 20 elevi aparținând profilului Resurse naturale și protecția mediului şi 19 elevi ai profilului Economic, în Spania, la Granada, în unităţi specializate. Alături de acestea au mai avut loc și două mobilități job-shadowing pentru profesori, ambele derulate în Valencia, Spania.

 

·        Creşterea motivației necesare pentru o învățare pe tot parcursul vieţii

Scopul proiectului (finanțat cu 119.000 de euro, în perioada 2020-2022), ne-a mai spus coordonatoarea proiectului, este formarea de competențe practice și pedagogice pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii printr-un sistem educațional european. Proiectul se adresează unui grup țintă format din 40 de elevi și 12 profesori din învățământul profesional și tehnic și are în vedere creșterea numărului de absolvenți care continuă studiile, îmbunătățirea randamentului elevilor prin creșterea mediei generale la modulele de specialitate și la examenele de competențe profesionale.

„Proiectul asigură sprijinirea modernizării sistemului de învăţământ în favoarea elevilor, prin schimb de bune practici şi creşterea motivației necesare pentru o învățare pe tot parcursul vieţii. Cel mai important partener al Colegiului Silvic Bucovina în aceste demersuri este compania Universal Mobility SL, care alături de Viveros Cambil Sl, Proyecto Español, Hotel Abadia, Europueante, Anera Travel, Hotel Carlos V, Universal Mobility, Hotel Plaza Nueva şi Hotel Nest Style au făcut posibilă desfăşurarea activităţilor pentru elevi”, a mai spus prof. Ana Gavra.

 

·        Acces mai ușor pe piaţa muncii

Beneficiile elevilor din acest proiect se referă la obţinerea certificatului „Europass”, prin care sunt certificate competențele dobândite la nivel european, certificat ce poate conta în viitor la propriul CV, uşurând accesul pe piaţa muncii şi demonstrând la o vârstă timpurie o experienţă la nivel european.

Deosebit de importantă este pentru toți elevii dezvoltarea creativităţii printr-un schimb intercultural bazat pe asemănările şi deosebirile dintre cultura şi etnografia statelor participante.

„Un astfel de mediu intercultural îți revelă faptul că poziționarea geografică nu înseamnă simple coordonate geografice, înseamnă secole de influență culturală, economică, politică, înseamnă superstiții comune, temeri și bucurii comune și oricât de multe ziduri ar fi fost înălțate de-a lungul istoriei, acum împărtășesc cu drag, celor care doresc să învețe, din experiențele lor”, a completat prof. Ana Gavra.