„Petrecere pe plajă”

„<Corul Plugarilor> din comuna Dărmăneşti, judeţul Suceava, aranjează, pe ziua de Duminică 17 August a.c., o mare petrecere pe plajă, care va avea loc în lunca comunală, în stânga râului Suceava, lângă podul de fier de cale ferată Dărmăneşti - Vatra Dornei.Începutul la ora 2 d.m. Muzică excelentă. Bufet bine asortat. Intrarea benevolă. Venitul curat este destinat pentru mărirea fondului pentru procurarea unui aparat de radio pentru săteni. În caz de timp nefavorabil,  petrecerea se amână cu o săptămână mai târziu. Toată lumea de bine este invitată a lua parte. Invitări speciale nu se trimit”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IV, nr. 204, August 1930.  

 

„Întuneric şi lumină”

Atunci, în 1929, cînd am urcat prima oară la catedră în Ipoteştii Sucevei, întunericul ignoranţei, al analfabetismului, cuprindea pe ţăranii care se zbăteau în mizerie şi împilare. Copiii, care veneau la şcoală, învăţau în săli de clasă necorespunzătoare. La una dintre inspecţii, am avut în clasă peste o sută de elevi. Materialele didactice se rezumau la cîteva planşe rămase de pe vremea imperiului habsburgic, pe mai marii zilelor de atunci neinteresîndu-i procesul de învăţămînt. Situaţia cadrelor didactice era tot aşa de grea. Odată cu istorica zi de 23 August, negura a început să se risipească şi deasupra satelor lumina a pătruns puternic acolo unde, de veacuri, era beznă. Viaţa cadrelor didactice se îmbunătăţeşte continuu. Se manifestă grijă pentru cazarea noilor învăţători şi profesori; cei merituoşi sînt stimulaţi cu premii. Recenta hotărîre a C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri, cu privire la îmbunătăţirea salariilor la toate categoriile de salariaţi, se răsfrînge şi asupra noastră, a cadrelor didactice”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5183, Suceava, Marţi 11 august 1964.