Începând cu sesiunea de admitere septembrie 2019, oferta educațională a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava va include, în premieră, programul de studiu Asistență medicală generală, forma de învățământ cu frecvență, pe durata a 4 ani, care a fost autorizat provizoriu de ARACIS.

Pentru acest program, USV va scoate la concurs un total de 60 de locuri, din care 15 bugetate (fără taxă). Pentru cele 45 de locuri nefinanțate, taxa aferentă unui an de studii va fi de 4000 lei.

Admiterea la programul de studiu Asistență medicală generală va consta în două probe, după cum urmează: Proba I - test grilă și Proba II - media examenului de bacalaureat.

Pentru Proba I, se va susține un test grilă ladisciplina Biologie (Anatomie și Fiziologie), conform tematicii și bibliografiei care sunt afișate pe pagina site-ului Admitere, la capitolul Criterii specifice: http://www.admitere.usv.ro/wp-content/uploads/2019/07/admitere-AMG.pdf.

Media de admitere se va calcula după formula: Nota la testul grilă x 0,40 + Media examenului de bacalaureat x 0,60 = Medie admitere

Înscrierile se vor desfășura în perioada 09 - 13 septembrie 2019, iar proba scrisă va fi susținută în data de 16 septembrie, urmând ca rezultatele să fie afișate în ziua următoare, pe 17 septembrie. Candidații declarați admiși se vor putea înmatricula între 17 și 20 septembrie.

Detalii suplimentare cu privire la proba de concurs, taxe și calendar pot fi consultate la adresele http://www.usv.ro/fefs/ro/admitere.phpși www.admitere.usv.ro