Începând de luna aceasta și până la finele lunii martie, sucevenii au ocazia să își discute problemele cu care se confruntă, dar și să desemneze persoanele care să fie la conducerea asociaţiilor de proprietari din care fac parte, în cadrul Adunării generale ordinare a asociației de proprietari.

„Până în 31 martie 2020 se va desfășura Adunarea generală ordinară a asociațiilor de proprietari, în municipiul Suceava. S-a transmis adresa primăriei către cele 128 de asociații de proprietari pentru convocarea Adunării generale. 15 asociații au transmis deja data primei adunări și a reconvocării”, a declarat viceprimarul Marian Andronache, care coordonează Serviciul Asociații Proprietari din Primăria Suceava.

Tocmai de aceea, acesta îndeamnă sucevenii să participe la adunările de asociații, să își exprime doleanțele, să se implice în deciziile care îi vizează direct, dar și pentru a-și alege reprezentanții, mai ales că, pentru luarea unei decizii, cvorumul necesar este de 50%+1.

„În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul la prima adunare, aceasta din urmă se suspendă și se reconvoacă în termen de maxim 15 zile. În acest caz, la a doua adunare, hotărârile pot fi adoptate indiferent de numărul membrilor prezenți, atât timp cât membrii asociației de proprietari au fost convocați (pe bază de tabel nominal convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată).
Hotărârile adunărilor generale se consemnează numai în timpul ședinței, în registrul unic de procese verbale al asociației de proprietari, se semnează de către toți membrii prezenți ai adunării generale de cenzor și se afișează la avizier.
În termen de 7 zile de la data la care a avut loc adunarea generală, procesul verbal al adunării generale este adus la cunoștința tuturor proprietarilor, prin grija președintelui asociației de proprietari”, a explicat Marian Andronache.

În cadrul acestor adunări generale ale asociaţiilor de proprietari se decide componenţa conducerii asociaţiilor de proprietari, salariile acestora, penalităţile care se percep proprietarilor de apartamente pentru fiecare zi de întârziere la plata cheltuielilor de întreţinere, dar se face şi darea de seamă asupra activităţii asociaţiei de până în acel moment.

În municipiul Suceava există 128 de asociaţii de proprietari, din care doar una are în administrare peste 2000 de apartamente (23+27 Obcini), una cuprinde între 1501 şi 2000 de apartamente, 5 au între 1001 şi 1500 apartamente, alte 5 administrează între801 şi 1000 apartamente, 10 asociaţii au în grijă între 501 şi 800 apartamente, 16 asociaţii au câte  301 – 500 apartamente, 30 de asociaţii se preocupă de câte 101 –  300 apartamente, iar restul sunt înfiinţate pentru a administra câte  1 –   100 apartamente.

Numărul total de apartamente din municipiul Suceava este de aproape 39.000.