Curtea de Apel Suceava a fost cooptată de Consiliul Superior al Magistraturii într-un proiect pilot intitulat „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă.

”Proiectul are drept scop identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente standard de management integrat, axate pe trei componente, respectiv management organizațional, volum optim de activitate și resurse umane. Una din componentele proiectului vizează experimentarea, pe durata derulării, a unei proceduri judiciare specifică mai multor state membre ale Uniunii Europene, cum ar fi Belgia, Italia, Finlanda ori Norvegia, procedură în care, elementul de noutate vizează constituirea modulului judecător-asistent de judecător, acestuia din urmă revenindu-i sarcina de a prelua din atribuțiile non-judiciare ale judecătorului, ceea ce va conduce, în esență, la creșterea calității actului de justiție și reducerea duratei procedurilor judiciare”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Biroul de Informare al Curții de Apel Suceava.

Proiectul de la instanța suceveană va fi coordonat de judecătorul Cristinel Grosu, președintele Curții de Apel, în calitate de expert în implementare. Pentru acest proiect Curtea de Apel Suceava a primit un număr de 8 posturi de asistenți de judecător.