Considerată ca fiind o continuare a activităților din anii precedenți, Școala de Vară cu tema generală „Regenerare rurală prin antreprenoriat și valorificarea patrimoniului cultural” și-a deschis începând de luni, 13 septembrie, porțile în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. Fiind organizată timp de 6 zile de către Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri (FEAA) din USV, în Suceava și Cacica, acțiunea se vrea o continuare a tradiției organizării școlilor de vară din ultimii trei ani, acestea fiind axate pe teme asociate valorificării patrimoniului material și imaterial și dezvoltării afacerilor în mediul rural.

Fiind un eveniment așteptat de studenții de la programele de licență, masterat și doctorat ale FEAA, dar și de studenții invitați ai universităților colaboratoare, membre ale Asociației Facultăților de Economie din România, precum Academia de Studii Economice București, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, programul școlii include cursuri în domeniul antreprenoriatului, ateliere aplicative, activități de cercetare, elaborare de materiale și generare de idei. Toate aceste noi idei ce iau naștere în cadrul dezbaterilor evenimentului sunt ulterior puse în practică și testate în cadrul proiectului de cercetare PORT Cultural, PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală, în cadrul unui proiect finanțat de UEFISCDI și coordonat de USV.

La școala de vară din acest an participă peste 20 de studenți din țară, 15 studenți de la USV, precum şi cadre didactice și experți pe anumite domenii de interes. Aceste echipe constituite pe tematica selectată vor lucra în cadrul unor ateliere de lucru, denumite astfel: Antreprenoriat în turism și valorificarea resurselor naturale, Antreprenoriat în turism și patrimoniu, Antreprenoriat și industrii creative, Antreprenoriat și gastronomie, Antreprenoriat local și arhitectură.

Caracterul aplicativ al activității în cadrul acestor ateliere, care acoperă de multe ori nevoile concrete ale comunității gazdă, oferind soluții de păstrare și valorificare a elementelor de patrimoniu cultural, a creat un interes crescut pentru această Școală de Vară, aflată la cea de a patra ediție. Rezultatele atelierelor vor fi expuse la „Piața Satului”, organizată în curtea salinei din Cacica, sâmbătă, 18 septembrie 2021, începând cu ora 11.00, eveniment care va găzdui producătorii locali și evenimentul Gastro Tur al Grupului de Acțiune Locală Sucevița-Putna. În cadrul evenimentului vor fi promovate planșele cu propuneri de arhitectură pentru valorificarea și transformarea caselor tradiționale ale Bucovinei, realizate în cadrul proiectului PORT Cultural (www.portcultural.usv.ro). Continuarea activității din anii precedenți va contribui cu siguranță la o schimbare pozitivă a regiunii Bucovinei, printr-un turism cultural orientat spre natură, care să pună în valoare și să exploateze înțelept resursele existente.

Parteneri care s-au alăturat organizatorilor Școlii de Vară sunt Primăria Cacica, Salina Cacica, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan”, Ambulanța pentru Monumente Moldova Nord, Direcția pentru Agricultură a Județului Suceava, Asociația Gal-Sucevița-Putna, Dom Polski Cacica, OAR Nord-Est, iaBucovina.com, APT Bucovina, ADER Suceava, Salvează Satul Bucovinean, Simply Mind, Țara Autentică.