Medicii de familie din județul Suceava care sunt în contract cu CNAS sunt invitați să se înscrie într-un proiect de depistare precoce a hepatitelor B/D și C, în cadrul unei campanii care se derulează în perioada 7 octombrie – 7 noiembrie 2021. Proiectul se numește LIVE(RO)2 – EST, este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon“ Iași și este finanțat cu fonduri europene.

Pe parcursul a trei ani, LIVE(RO)2 - EST își propune să asigure condițiile pentru mobilizarea și testarea rapidă a minimum 120.000 de pacienți din estul țării, dintre care 70% aflați în situații de vulnerabilitate. Activitățile de testare se desfășoară pe o perioadă de 6 luni în fiecare județ.

Cabinetele de medicină de familie afiliate în proiect vor oferi servicii de depistare precoce pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul/reședința în județul Suceava, au vârsta peste 18 ani, nu sunt persoane lipsite de libertate și nu fac parte din categoria persoane gravide. Minimum 70% dintre persoanele care vor beneficia de aceste servicii vor fi persoane din grupuri vulnerabile.

ARAS acordă sprijin în derularea acestei campanii, contractând cabinetele de medicină de familie, asigurând distribuția materialelor necesare (teste, consumabile medicale și de igienă), accesul grupurilor vulnerabile, acompanierea către centrele de diagnostic și tratament al celor cu teste pozitive, raportarea și monitorizarea activității.

„Colaborarea între cabinetele de medicină de familie și organizațiile non-guvernamentale poate fi un exemplu și pentru alte campanii de testare/vaccinare pentru alte patologii, cabinetul de medicină de familie fiind punct focal în comunitate și cu responsabilități multiple față de aceasta, organizațiile asigurând acces și sprijin pentru persoanele vulnerabile”, se arată într-un comunicat de presă remis de ARAS. Toate informațiile necesare în vederea afilierii se găsesc pe paginile www.arasnet.ro și www.livero2-est.umfiasi.ro.

Proiectul LIVE(RO)2 – EST, program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare spre tratament ale pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, și se desfășoară în perioada 11 august 2020 -29 decembrie 2023.