Mai mulți părinți nemulțumiți de modalitatea de testare a elevilor cu testele rapide antigen noninvazive efectuate din proba de salivă au depus luni, 20 decembrie, o sesizare la Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Persoanele nemulțumite au spus că reprezintă Comitetele Cetățenești Locale - Suceava (la nivelul țării ar exista mai multe astfel de comitete de părinți) și au însoțit petiția înregistrată la IȘJ Suceava de o listă cu mai multe semnături.

„În urma recentelor evenimente și a presiunilor precipitate ale guvernanților inconștienți, recurgem de urgență la inițierea acestui grup al cărui scop este, precum și numele o arată, instituirea unor grupuri de acțiune concretă. Este nevoie de mobilizare masivă, în fiecare localitate cel puțin 8-10 persoane, pentru a forma Comitete Cetățenești”, anunță pe pagina de Facebook inițiatorii acestor comitete cetățenești.

Petiții au fost depuse luni concomitent la mai multe inspectorate școlare din țară.

Părinții copiilor au spus că au informații că, deși testarea în școli nu este obligatorie („legislația este ambiguă în acest sens”), sunt profesori care fac presiuni către părinți să-și testeze copiii. „Această modalitate de testare nu este corectă, elevii și părinții sunt duși în eroare de autorități... Noi nu suntem de acord cu testarea elevilor și considerăm că este un abuz”, au mai transmis părinții din Comitetul Cetățenesc Local – Suceava, explicând că prin acțiunea lor au dorit să tragă un semnal de alarmă și să se știe atât la IȘJ Suceava, cât și la Ministerul Educației, că unii părinți iau atitudine și nu sunt de acord cu testarea copiilor așa cum se face acum.

Sesizarea a primit număr de înregistrare și oficialii de la IȘJ Suceava au spus că mesajul părinților nemulțumiți va ajunge mai departe, la Ministerul Educației.

 

Vă prezentăm sesizarea către Inspectoratul Școlar Județean Suceava :

„Având în vedere:

• Ordinul comun nr. 5608/2506 din 19.11.2021 al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății, privind completarea ordinului Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 1105/19.11.2021

• Instrucțiunile privind aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă, care sunt utilizate în unitățile de învățământ

• Declarația de presă a Ministrului Educației, Sorin Câmpeanu, din data de 06.12.2021 (<Testarea nu are bază legală pentru a fi obligatorie>),

1. Vă punem în vedere faptul că procedura de testare a elevilor, ca act (para)medical, trebuie să fie un serviciu oferit (nu impus) la solicitarea oricărei persoane, aflate în nevoia de a-și proteja starea de sănătate, indiferent dacă dorește să o facă preventiv sau terapeutic, motiv pentru care consimțământul acesteia trebuie să reprezinte acordul de voință corect și neutru informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul (viclenia) sau leziunea.

2. Prin practica unor unități de învățământ de a-i determina pe elevi (minori!) să semneze că au preluat kiturile de testare, se comit un întreg lanț de abuzuri și încălcări ale legislației naționale și internaționale, pentru care toate persoanele responsabile (cadre didactice, învățători, diriginți, profesori, directori) vor fi reclamate spre a răspunde în fața legii.

3. Prin solicitarea de către unitățile de învățământ a testării antigenice rapide, în mod permanent, în ritm de periodicitate constantă, în condițiile în care copilul este sănătos (nu prezintă simptome specifice bolii în cauză), măsura testării produce un efect psihologic traumatizant asupra copiilor și implicit asupra viitorului acestora, prin săvârșirea abuzului emoțional de inducere a stării de frică față de o eventuală îmbolnăvire proprie, prin inducerea stării de vinovăție pentru îmbolnăvirea altora, prin excluderea socială.

4. Nu suntem de acord cu crearea, de către cadrele didactice, de PRESIUNI PSIHICE asupra elevilor, prin exprimarea față de aceștia a oricărui tip de AMENINȚARE (fățișă sau voalată) cu privire la o presupusă încălcare a dispozițiilor prevăzute în actele normative curente specifice contextului epidemiologic, dacă aceștia nu efectuează testele.

5. Este de la sine înțeles că o eventuală decizie de trecere a vreunui elev la învățământul online din cauza netestării reprezintă un abuz suplimentar, în primul rând prin încălcarea Art. 32 din Constituția României, referitor la garantarea dreptului la educație, în mod egal și nediscriminatoriu, comparativ cu situația altor elevi care participă în mod fizic în incinta sălilor de curs din școli.

6. Persoanele din cadrul unităților de învățământ care au creat presiuni pentru  efectuarea de către părinți, asupra copilului, a acestui act de natură (para)medicală ce reprezintă testarea, fără a informa că aceasta testare nu este obligatorie, vor putea fi cercetate pe viitor sub aspectul instigării la săvârșirea infracțiunii de exercitare fără drept a profesiei de (para)medic.

7. VĂ INFORMĂM că prin aceste măsuri abuzive impuse părinților se condiționează și se obturează accesul copiilor la învățătură, iar în acest caz, cadrele didactice implicate se fac vinovate atât de vicierea consimțământului părinților, prin toate formele enunțate mai sus și, mai grav, se fac responsabile de discriminare, amenințare, șantaj, hărțuire, manipulare și intimidare.

8. Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile excesive și abuzive date prin Ordinul comun susmenționat, la situația de fapt creată, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.

9. Ca atare, vă solicitam în mod public să procedați deîndată la informarea corectă și explicită, prin mijloace de afișare pe toate canalele de comunicare dintre reprezentanții școlilor și părinți, cu privire la lipsa oricărei obligativități din partea părintelui referitoare la efectuarea oricărui act (para)medical. Acest tip de act poate fi efectuat doar cu acordul părintelui, doar de către medicul specialist sau personalul paramedical calificat profesional sub stricta supraveghere a părintelui.

Solicităm, pe această cale, răspunsul instituției dvs. (cu rol de coordonare și monitorizare a activităților didactice la nivelul tuturor unităților de învățământ subordonate de pe raza județului Suceava), precum și poziția dvs. clară, referitoare la toate aspectele semnalate în prezenta NOTIFICARE.

Prezentei așteptăm răspuns în termenul legal de 30 de zile, conform legii 544/2001 si OG 27/2002, în mod oficial, în format scriptic, semnat și ștampilat.”