Un fost consilier local din Rădăuți în mandatul recent încheiat a fost găsit în conflict de interese de către inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI). Este vorba de Mircea Cozma Hacman, care a fost ales în deliberativul rădăuțean pe listele PSD și care la acea vreme era angajat al SC Servicii Comunale SA. Potrivit celor de la ANI, ”în perioada exercitării mandatului de consilier local (27 noiembrie 2019 – 28 octombrie 2020), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale Consiliu Local al Municipiului Rădăuți ce priveau societatea comercială de la care obținea venituri, încălcând astfel prevederile legale”. Mai exact, Hacman a încălcat prevederile articolului care spune că „Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IVdin Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. (…) c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri”.