Persoanele cu dizabilități din județ pot beneficia de vouchere în valoare de maximum 23.000 de lei, în cadrul proiectul „Facilitarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” ce are ca dată de finalizare 31.07.2023.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Suceava implementează acest proiect, în vederea creșterii gradului de inserție pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din județul Suceava.

Persoanele cu dizabilități pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în baza unui voucher cu o valoare de maximum 23.000 devlei. Proiectul „Facilitarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” are ca obiectiv specific sprijinirea persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (AJOFM), în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, în vederea creșterii șanselor de ocupare a unui loc de muncă.

Directorul executiv al  DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, a declarat că până la acest moment, pentru județul Suceava, „au fost eliberate 17 vouchere, au fost trimise la ANDPD, pentru aprobare, alte 17 dosare, iar două dosare au fost respinse pentru neîndeplinirea condițiilor de eliberare. La sediul DGASPC Suceava au fost afișate la loc vizibil anunțuri cu privire la această oportunitate de care pot beneficia persoanele cu dizabilități și punem la dispoziție pliante cu aceste informații”.

Proiectul „Facilitarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” prevede, după cum a transmis conducerea DGASPC Suceava, acordarea de sprijin angajaților în vederea asigurării accesibilizării locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, având ca rezultat adaptarea la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități a 200 de locuri de muncă.

Reprezentanții DGASPC Suceava, împreună cu mai multe persoane cu dizabilități, au participat vineri, 20 mai, la Bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Suceava, la Iulius Mall, unde au vorbit și despre Proiectul „Facilitarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”.

 

Condiții cumulative pentru a putea beneficia de voucher:

 

Persoanele cu dizabilități care pot beneficia de voucher pentru achiziționarea de dispozitive şi tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

·      Au cetățenie română și locuiesc în România;

·       Au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap;

·       Sunt șomeri, persoane inactive și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

·       Sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 18 ani și până la împlinirea condițiilor  de pensionare.

Tinerii peste 18 ani care nu au împlinit vârsta de 30 de ani pot beneficia de voucher doar dacă urmează o activitate de formare profesională sau se află în sistemul de educație (tineri nonNEETs).

·        Informații cu privire la depunerea dosarului la DGASPC Suceava:

Vă prezentăm mai jos pașii pe care trebuie să îi parcurgă solicitanții:

- să se prezinte mai întâi la AJOFM Suceava pentru încheierea unui acord privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM, însoțit de Planul individual;

 - să depună la Compartimentul Persoane adulte în Dificultate din cadrul DGASPC Suceava, o CERERE tip pentru  emiterea voucherului (în valoare de  maximum 23.000 lei)pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, conform recomandării medicale pentru acordarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.

   

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- copie BI/CI;

- copie certificat de încadrare în grad de handicap și Anexa acestuia;

recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;   

- Acordul (în original)  privind participarea la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM, însoțit de Planul individual;

- Un angajament, întocmit în 5 exemplare;

- după caz, copieofertă de muncă acceptată sau informare în vederea angajării sau contract individual de muncă încheiat după participarea persoanei cu dizabilități la măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate de către AJOFM (se va specifica tipul documentului, acesta constituie prioritate la acordarea voucherului).

Pentru mai multe informații : http://dgaspcsv.ro/http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/

 

Informații telefonice:

 

-                  INFOLINE Tehnologie Asistivă : 0751.015.063, zilnic între orele 12.00 - 14.00

-                  DGASPC Suceava: pentru informații legate de depunerea dosarului  puteți suna la tel. 0230/520172, int. 184, între orele 9.00-15.00, sau solicitare pe adresa de email: office@dpcsv.ro