Șase profesori de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din municipiul Rădăuți au participat la un curs de formare în Barcelona, în cadrul proiectului de mobilitate Erasmus+2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797. Potrivit comunicatului primit la redacție, aspectul cel mai relevant al cursului s-a focalizat în jurul competențelor necesare pe piața muncii, în 2030, determinând adaptarea învățământului în oferirea elevilor contexte educaționale specifice dezvoltării acestor abilități și competențe. Cele șapte competențe cheie pentru viață și muncă sunt comunicarea, colaborarea, creativitatea, gândirea critică, interculturalitatea, cunoașterea tehnologiilor, informațiilor și comunicării, și dezvoltarea personală. În noua paradigmă a școlii moderne, procesul educativ se concentrează pe descoperirea potențialului fiecărui elev, susținând creativitatea, sub toate formele ei, prin metode și strategii didactice potrivite. De asemenea, procesele educaționale încurajează gândirea critică și rezolvarea practică a problemelor, în detrimentul excesului teoretic. Astfel, metodele activ-participative focalizează învățarea asupra educabilului, profesorul fiind doar un supervizor eficient. „Credem că orice ieșire din zona de confort duce la un proces evolutiv bine-venit, prin cunoașterea sinelui, a lumii, a valorilor universale și particulare, iar în context educațional acest curs de formare ne-a oferit ocazia unor reflecții și, implicit, o reîmprospătare a modalităților și strategiilor didactice, elevii noștri fiind cei mai câștigați”, se arată în comunicat. Finalizarea cursului a fost marcată de primirea certificatelor de absolvire, într-o atmosferă nonformală și relaxantă. Din delegația rădăuțeană au făcut parte profesoriiRaluca Nanu-coordonatorul proiectului, drd. Luminița Lăzărescu-director adjunct, Marinela Cârdei,  Mirela Chelba, Beatrice Halip și Miriam Leon-Postolache.