Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP) - Centrul Regional Suceava a organizat, în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava și Asociația Institutul Bucovina, în perioada 7-9 octombrie 2022, cea de-a doua sesiune de instruire a personalului de specialitate din domeniul educației și asistenței sociale, „urmărind, astfel, consolidarea capacității specialiștilor implicați în utilizarea tehnicilor multiple de identificare și referire a victimelor traficului de persoane”.

Am aflat de la orgnizatori că întâlnirea a vizat optimizarea și extinderea procesului de colaborare interinstituțională ce dezvoltă parteneriate cu instituțiile cu atribuții în acest sector. Evenimentul organizat la Sucevița a reunit reprezentanți din partea a 26 de primării din județul Suceava, precum și specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și a Școlii Profesionale Speciale Câmpulung Moldovenesc.

Participanții la sesiunea de vineri, 7 octombrie, au fost întâmpinaţi de Irina Macsim,șef Birou strategie dezvoltare județeană din cadrul Direcției organizare, strategii și resurse umane,care a transmis un mesaj din partea conducerii Consiliului Județean Suceava, instituție care dorește să contribuie, ca autoritate județeană, la îndeplinirea priorităților și acțiunilor stabilite în Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025, prin alocarea de resurse materiale și financiare, pentru organizarea, în colaborare cu instituțiile partenere și autoritățile locale, a unor activități care să determine societatea să conștientizeze efectele negative și impactul distrugător pe care îl are acest flagel asupra comunităților.

Sesiunea de instruire a debutat cu activități de cunoaștere interpersonală și exerciții emoționale psiho-terapeutice în lucrul cu victimele traficului de persoane cu sprijinul psihologului Mihai Moisoiu, specialist în cadrul ANITP - Centrul Regional (CR) Suceava, şi al Mariei Pavelescu, psiholog școlar la Liceul cu Program Sportiv Suceava.

În cea de-a doua zi, Raluca Iacob, asistent social al Asociației Institutul Bucovina, a prezentat proiecte socio-educaționale de prevenire a traficului de persoane, exemple de bune practici la nivel național și european. Specialiştii din partea ANITP - CR Suceava au prezentat cazuistica în domeniu şi au aplicat instrumente utilizate în identificarea potenţialelor victime ale traficului de persoane şi asistenţa acestora.

În încheierea evenimentului a luat cuvântul Laura Stadler, specialist în cadrul ANITP - Centrul Regional Suceava, pentru evaluare și înmânarea certificatelor.

Reprezentanta Consiliului Județean Suceava a mulțumit participanților și a transmis din partea conducerii Consiliului Județean Suceava „faptul că administrația județeană este interesată să sprijine acțiunile pe care aceștia le vor realiza pentru soluționarea problemelor cu care se vor confrunta în activitatea specifică”.

Participanții și profesioniștii cu experiență în prevenirea traficului de persoane au susținut, la finalul sesiunii, faptul că astfel de întâlniri de instruire au o deosebită importanță în lupta împotriva acestui fenomen (traficului de persoane), „contribuind la dezvoltarea cunoștințelor și consolidarea rețelelor de sprijin pentru victimele traficului de persoane”.