Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava vrea să-și completeze personalul medical și a scos la concurs 14 posturi de asistent medical și un post de medic neurolog. În ceea ce privește posturile de asistent medical, la secțiile Cardiologie, Boli infecțioase sunt câte două posturi scoase la concurs, Urologie, Pediatrie, Medicină internă – câte un post, la Serviciul Sterilizare și Laboratorul de anatomie patologică – câte un post și tot câte un post în ambulatoriile Boli infecțioase, Chirurgie și ortopedie infantilă, Neurochirurgie, Chirurgie vasculară și în cadrul Serviciului Județean de Medicină legală. Toate posturile sunt cu normă întreagă și cu contract pe perioadă nedeterminată. Pentru asistenții medicali și asistenții de laborator se cere o vechime de minimum 6 luni în specialitate, iar pentru asistenții medicali principali o vechime în specialitate de minimum 5 ani. Taxa de participare la concurs este de 50 de lei. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este 26 aprilie, până la ora 14.00. Selecția dosarelor de înscriere se face în data de 27 aprilie a.c., proba scrisă a concursului se va desfășura în data de 4 mai, iar interviul, în data de 10 mai a.c.. Toate probele vor avea loc la sediul spitalului. Rezultatele finale se vor afișa în data de 16 mai a.c.. Bibliografia este publicată pe site-ul unității medicale.

Postul de medic specialist neurolog este scos la concurs pentru secția Neurologie și este, de asemenea, cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată. Candidații trebuie să aibă încheiat stagiul de rezidențiat în specialitate. Data limită de înscriere este 5 mai, până la ora 12.00. Taxa de înscriere este 150 de lei și se achită în numerar la casieria unității medicale.

Selecția dosarelor, cu stabilirea punctajului din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare va avea loc în data de 8 mai, cu afișarea rezultatelor în ziua următoare. Proba scrisă și proba clinică se vor desfășura la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași în data de 15 mai, respectiv 19 mai, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 25 mai. Tematica examenului se regăsește pe site-ul spitalului.