Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” organizează, în perioada mai-octombrie 2023, Concursul tematic de creații literare pentru elevii de gimnaziu Ciprian Porumbescu – Viața și Opera”.Competiția își propune să pună în valoare creativitatea și imaginația elevilor, introducându-i în universul biografiei și operei marelui compozitor și patriot român, fiind destinat elevilor din învățământul gimnazial.Termenul limită de expediere a eseului și fișei de înscriere este 15 septembrie 2023, ora 14.00.

Teme de concurs: Poezie: ,,Ciprian Porumbescu, geniul Bucovineiˮ;Proză: ,,Scrisoare către Ciprian Porumbescu” sau ,,Ciprian Porumbescu, romanticul bucovineanˮ, la alegere.Reprezentanții Bibliotecii Bucovinei au transmis acest concurs este organizat pentru elevii de gimnaziu din clasele V-VIII, în mod individual, fiecare participant având posibilitatea de a prezenta o singură lucrare la concurs.Regulamentul oficial este adus la cunoștința publicului pe pagina oficială de Facebook a bibliotecii, precum și pe site-ul propriu www.bbsv.ro.

Câștigătorii vor fi selectați de un juriu special, compus din reprezentanți ai organizatorilor și partenerilor. Se vor puncta, printre altele, respectarea temei, corectitudinea exprimării (ortografie, punctuație), gradul de complexitate al lucrării, creativitatea (limbaj figurat, imagini artistice) și impactul mesajului transmis.