În cadrul ședinței Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) desfășurate joi, 25 aprilie, au fost validate rezultatele concursului pentru selecția decanilor celor 11 facultăți. Astfel, în cursul zilei de vineri, 26 aprilie, Rectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a semnat deciziile de numire în funcții pentru mandatul 2024-2029.

În aceste condiții, începând cu data de 1 mai 2024, din echipa managerială a USV fac parte și cei 11 decani selectați. Aceștia sunt: conf. univ. dr. Cezara Camelia Ignătescu - Facultatea de Drept și Științe Administrative, prof. univ. dr. Florin Valentin Leuciuc - Facultatea de Educație Fizică și Sport, prof. univ. dr. Carmen Eugenia Năstase - Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri, prof. univ. dr. ing. Laurențiu Dan Milici - Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, prof. univ. dr. Mircea-Adrian Oroian - Facultatea de Inginerie Alimentară,  prof. univ. dr. ing. Ilie Muscă - Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică, prof. univ. dr. Florin Pintescu - Facultatea de Istorie și Geografie,  prof. univ. dr. Daniela Viorica Petroșel - Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, prof. univ. dr. Mihai Covașă - Facultatea de Medicină și Științe Biologice, conf. univ. dr. ing. Ciprian Palaghianu - Facultatea de Silvicultură, conf. univ. dr. Aurora-Adina Colomeischi – Facultatea de Științe ale Educației.