„Pentru Pavilionul Bucovinei din Bucureşti”

S-a expedat din Câmpulung, pentru expoziţia din Bucureşti, o sufragerie completă, în stil modern, efectuată de elevii şcoalei speciale, după compoziţiunile originale şi sub conducerea d-lui prof. Ioan Ştefureac. Această garnitură, executată din lemn de frasin, roşu colorată şi poleită, e în valoare de peste 2000 coroane şi prin aparenţa ei elegantă se prezintă în pavilionul nostru foarte bine. Afară de aceasta, a expedat dl. Ştefureac două albumuri care reprezintă <Muzeul ţăranului român din Bucovina> şi <Mobiliarul modern>”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul VII, nr. 20, Cernăuţi, Duminică 24 Iunie 1906.

 

“Barieră de jandarmi”

La alegerea unui senator din partea consilierilor comunali şi judeţeni, în ziua de 6 iunie a.c., la secţia de votare Siret, s’a operat iarăşi în ritmul nou: barieră şi jandarmi la intrările în oraş. Consilierii comunali din mai multe sate au fost opriţi de jandarmi. Intervenţia domnilor Chirilă, fost deputat, şi O. Procopovici, fost senator, a rămas fără efect. Ordinul de oprire trebuia executat”. 

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul X, nr. 278, 14 iunie 1931.  

 

„Întrecerea socialistă”

Colectivul Fabricii de mucava <Molidul> din raionul Cîmpulung munceşte cu însufleţire pentru îndeplinirea, înainte de termen, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă în cinstea Congresului partidului şi a Conferinţei regionale de partid. Pe primele 15 zile ale lunii curente,  planul la producţia globală a fost depăşit cu 4,8 %, iar cel al producţiei marfă cu 6,8 %. A fost îndeplinit angajamentul colectivului de a produce peste plan 120 tone mucava”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5451, Suceava, Marţi 22 iunie 1965.