„La Nemţi e mai bine...”

„În luna lui Noemvre, având a se cununa servitorul de la şcoala de băieţi din Rădăuţi, Trufin, cu o copilă de confesiunea apuseană, a mers la parochul local ca să întrebe pe stâlpul ortodoxiei noastre din Rădăuţi că unde ar fi mai bine să se cunune? Iată ce i-a răspuns: <La Nemţi e mai bine, căci acolo e cununia mai trainică deoarece nu-i despărţire>”.

„Patria”, Anul II, nr. 221, Cernăuţi, Decemvrie 1898.

 

„Deschiderea sezonului de iarnă”

Comisiunea locală balneo-climaterică din Vatra Dornei, de sub preşedinţia domnului avocat Aurel Avram, a hotărât de a da o amploare sezonului de iarnă, care să întreacă cu mult pe cea de anul trecut. În vederea deschiderii acestui sezon, care se va face pe ziua de 15 Decembrie, se vor face comunicări regulate la radio. Vor lua apoi fiinţă centre de instrucţie de iarnă a vânătorilor şi grănicerilor şi după toate probabilităţile şi Institutul naţional de educaţie fizică din Bucureşti va deschide cursuri în staţiunea montană. Autorităţile şi populaţia locală fac toate pregătirile în vederea deschiderii sezonului de iarnă”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4701, 3 Decembrie 1935.    

 

„Furtună la Ostra”

Recent, pe timpul nopţii, în zona minieră Ostra s-a dezlănţuit o furtună. Vîntul a smuls unele acoperişuri de la barăci, a rupt firele reţelei electrice de la cariera de barită, iar mai mulţi arbori au fost dezrădăcinaţi. În ciuda acestei naturi încrîncenate, minerii au fost la datorie. Luptînd cu rafalele furtunii, ei au fost prezenţi pretutindeni unde integritatea unor utilaje şi instalaţii era periclitată”.

„Zori Noi”, Anul XXVI, nr. 7451, Suceava, Vineri 3 decembrie 1971.