“Dar de la nobilimea din Bucovina”

Nobilimea din Bucovina a dăruit Principelui de coroană Rudolf, spre aducere aminte de petrecerea Alteţei Sale în ţară, mobilierul pentru un cabinet. Mobilierul este productul industriei casnice din Bucovina, şi constă din următoarele obiecte: un divan turcesc cu 3 perine lungi şi două scurte, 2 fotele mari şi 6 mai mici, 2 scăuşe, 3 portiere, o faţă de masă şi un covor mare. Acoperemântul mobilelor este compus din brâe late şi înguste, între care se află câte o dungă de fir de aur, care leagă brâele laolaltă. Culoarea brâelor este aleasă cu mult gust. Mobiliarul va fi pus într’un cabinet al curţii imperiale din Laxenburg”.

„Revista Politică”, Anul III, nr. 3, 15 Februar 1888.

 

„Viscol năprasnic, împreunat cu ningău şi vijelie”

Începând de vineri seara s’a pornit un viscol năprasnic, împreunat cu ningău şi vijelie , de crezi că a sosit sfârşitul lumei. Urlă vânturile prin hornuri, se învârte zăpada în cicloane, cutreieră câmp şi munte, îngrămădeşte nămeţii întrerupând pretutindene circulaţia, cum n’a mai fost în earna aceasta”.

„Patria”, Anul IV, nr. 5, Cernăuţi, Februarie 1909.

 

„Construcţia complexului avicol intercooperatist din Burdujeni”

De curînd a început construcţia primei din cele patru hale ale complexului avicol intercooperatist din Burdujeni, care va avea, în final, o capacitate totală de 36.000 găini ouătoare. Constructorii suceveni, avînd de executat la acest obiectiv lucrări de investiţii în valoare totală de peste 7 milioane lei, au început turnarea primelor fundaţii. Pentru a asigura funcţionarea utilajelor constructorilor, IRE Suceava a executat racordul de alimentare a şantierului cu energie electrică, pentru ca, în zilele următoare, să aibă loc punerea sub tensiune a întregului şantier”.

„Zori noi”, Anul XXV, nr. 7201, Suceava, Duminică 14 februarie 1971.