Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că a convocat pentru vineri plenul deliberativului județean pentru a aproba transferul către Compania Națională de Investiții al terenului pe care vor fi construite spitalele de copii și de boli infecțioase. Gheorghe Flutur a spus că în ședința extraordinară a Consiliului Județean urmează să se aprobe Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, a amplasamentului situat în Suceava, în curtea Spitalului Vechi, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatricși de boli infecțioase.

Gheorghe Flutur a spus că terenul pe care vor fi construite cele două spitale are o suprafață de 15.188 mp, care în prezent este proprietate publică a județului Suceava și se află în administrarea Spitalului Județean de Urgență ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Flutur a arătat că CJ Suceava a înaintat către Compania Națională de Investiții CNI SA solicitarea privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul "Unități sanitare", a obiectivului de investiții Extinderea capacității serviciilor medicale a Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava prin construirea și dotarea a două clădiri monobloc cu profil pediatric și de boli infecțioase.

În proiectul de hotărâre se arată că prin realizarea obiectivului de investiții propus, respectiv construcția unei clădiri monobloc pentru Pediatrie, Obstetrică și Ginecologie și a uneia pentru boli infecțioase, vor fi eliminate disfuncționalitățile actuale și vor fi eficientizate serviciile medicale și hoteliere oferite pacienților pediatrici și pacienților cu patologie infecțioasă. În aceste noi condiții, respectarea normelor epidemiologice în vigoare va duce la asigurarea îngrijirii medicale atât în condiții de epidemie/pandemie, cât și în condiții normale.

De precizat că Programul național de construcții de interes public sau social prevede ca amplasamentele destinate construcțiilor care se realizează se predau de către beneficiari pe perioada realizării investiției, pe bază de protocol, libere de orice sarcini, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care va realiza investiția prin Compania Națională de Investiții. În același timp, în proiect se mai precizează că pentru realizarea în bune condiții a investiției, Consiliul Județean se obligă, în condițiile legii, să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, finanțarea cheltuielilor pentru racordurile la utilități, rețeaua electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc. și menținerea destinației obiectivului și întreținerea acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani.