„Incendiu la Iţcani”

În noaptea din 12 Aprilie 1887 s-a iscat, prin nebăgare de seamă, foc într-o şură din Iţcanii Noi şi, până în ziuă, două gospodării şvăbeşti au fost victimă. Prin ajutorul pompierilor locali, precum şi a celor din Suceava, focul s-a localisat. Paguba se urcă la 3.000 florini, dar şi acestea au fost asigurată”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 24, Cernăuţi, Mai 1887.

 

„Adunarea generală a Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Rădăuţi”

Duminică, la 12 Maiu 1935, a avut loc adunarea generală a Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Rădăuţi. Peste 300 de învăţători şi învăţătoare s’au prezentat în sala Casei naţionale din Rădăuţi parte a lua parte la desbaterile adunării. O problemă importantă ce s’a discutat se referă la <Normele de salarizare a învăţătorilor>. S’a cerut ca salariul învăţătorului începător să fie de 3.000 de lei. Gradaţiile să facă parte integrantă din salar. Plata suplinitorilor să se facă către stat”.

 „Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4567, Mai 1935.

 

„Din comuna Stulpicani”

La noi în comună, în anii regimului democratic-popular, au luat fiinţă mai multe obiective social-culturale care ne sînt un însemnat sprijin în viaţa de toate zilele. Printre altele, aici există şi un dispensar la care lucrează cadre calificate şi care asigură asistenţa medico-sanitară a populaţiei. Cetăţenii sînt însă nemulţumiţi de unele condiţii în care se lucrează la dispensar. Ei trebuie să aştepte afară în ploaie sau vânt, fie că sînt bolnavi mai grav, fie că unele femei vin cu copii în braţe. În cel mai bun caz, pacienţii sînt îngrămădiţi în sala de consultaţie, ceea e nu-i indicat şi nici plăcut. De ce se petrec astea? Pentru că în camera care, în mod normal, ar fi trebuit să fie destinată drept sală de aşteptare locuieşte felcerul, deşi în comună există condiţii ca acestuia să-i fie asigurată cazarea”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 5104, duminică 10 mai 1964.