“Siretiul”

Siretul n’are fabrici cu ogiacuri nalte şi fumegând, nici etablismente în care s’ar lucra cu motori. Causa lipsei acestora e constituţia fisică a siretenilor. Ei nu’s aplicaţi să sufere larma asurditoare şi funinginea ce se află în oraşele cu fabrici. Lor li place mai bine să ducă o viaţă tăcută şi contemplativă, sau cum se spune în graiul de mai jos, să stee cu gura căscată”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul III, nr. 64, Cernăuţi, Duminică 15/27 August 1893.

 

„Industria la Români”

„Este deci timpul cel mai suprem ca conducătorii poporului, cu toţii, preoţimea, învăţătorimea şi studenţimea academică jună, precum şi toţi binevoitorii poporului român să se puie în fruntea neamului nostru povăţuindu-l şi dându-i ajutor ca să poată îmbrăţişa poporul feliurite profesiuni precum şi negoţul. Fiecare sat român ar trebui să aibă un cojocar, un sumănar, un cismar, un covaciu, un rotariu şi un stoler precum şi un dughenar român”.

„Deşteptarea”, Anul XI, nr. 67, Cernăuţi, August 1903.

 

„Controlul situaţiei militare a cetăţenilor”

În conformitate cu articolul 89 din Legea Recrutării se vor face controale severe asupra situaţiei militare a întregii populaţiuni, în vârstă de la 18 la 50 de ani împliniţi, spre a se pune în vedere tuturor, ca de la apariţia acestui comunicat, să poarte asupra lor, şi să prezinte la cererea organelor militare legale, acte prin care să probeze satisfacerea stagiului militar. De asemenea, se atrage atenţie tuturor patronilor, şefilor de întreprinderi, directorilor de diverse instituţii, că sunt răspunzători de orice om din serviciul respectiv, cari va fi găsit cu situaţia militară în neregulă şi vor fi trimişi în judecată. Se atrage atenţia că lipsa la viza livretului este infracţiune, deci justiţiabilă conform codului justiţiei militare ”.  

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4630, 27 August 1935.