Inspectoratul Școlar al Județului (IȘJ) Suceava anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava. În perioada 15-26 septembrie 2021, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Metodologie, „dosarul de înscriere la concurs se încarcă în aplicația informatică dedicată, pentru utilizarea căreia a fost elaborată Procedura nr. 204/DTI/10.09.2021 privind utilizarea platformei de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat”.

Proba scrisă va avea loc în data de 15 octombrie 2021. Probele de interviu se vor desfășura în perioada 15 noiembrie - 8 decembrie 2021.

Lista funcțiilor de director și de director adjunct vacante din unitățile de învățământ pentru care se organizează concurs, metodologia de concurs, bibliografia pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct pentru fiecare unitate de învățământ, calendarul concursului, procedura privind utilizarea platformei de înscriere și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0230 520 638, de luni până vineri, între orele 8,00-16,00.

 

·        Cine poate participa la concurs

La concurs pot candida cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu completările și modificările ulterioare; sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată; au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani; au calificativul ”Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectoratele școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației; nu au fost sancţionate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

nu au avut statutul de „lucrător al Securităţii“ sau „colaborator al Securităţii“.

 

·        Baza legală de organizare a concursului

Purtătorul de cuvânt al IȘJ Suceava, inspectorul școlar Ioan Cezar Anuței, a declarat că acest concurs se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, modificată și completată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

 

Lista funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Suceava, sesiunea 2021

 

 

Nr. crt.

Unitatea de învățământ

Funcția de conducere

Nr.

de funcții de conducere

Obs.

1.     

Școala Gimnazială "Luca Arbure" Arbore

Director

1

 

2.     

Școala Gimnazială "Ioan Băncescu" Adâncata

Director

1

 

3.     

Școala Gimnazială Nr. 3 Baia

Director

1

 

4.     

Școala Gimnazială "Nicolae Stoleru" Baia

Director

1

 

5.     

Școala Gimnazială Bălăceana

Director

1

 

6.     

Școala Gimnazială Bălcăuți

Director

1

 

7.     

Școala Gimnazială Berchișești

Director

1

 

8.     

Școala Gimnazială "George Tofan" Bilca

Director

1

 

9.     

Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdănești

Director

1

 

10.                       

Școala Gimnazială "Vasile Tomegea" Boroaia

Director

1

 

11.                       

Școala Gimnazială Bosanci

Director

1

 

12.                       

Școala Gimnazială Botoșana

Director

1

 

13.                       

Școala Gimnazială Breaza

Director

1

 

14.                       

Școala Gimnazială Brodina

Director

1

 

15.                       

Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni

Director

1

 

16.                       

Liceul Tehnologic "Nicolai Nanu" Broșteni

Director adjunct

1

 

17.                       

Școala Gimnazială "Artur Gorovei" Bunești

Director

1

 

18.                       

Școala Gimnazială Burla

Director

1

 

19.                       

Școala Gimnazială Pârteștii de Sus

Director

1

 

20.                       

Grădinița Cu Program Normal ”Stejărelul” Cajvana

Director

1

 

21.                       

Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana

Director

1

 

22.                       

Liceul Tehnologic ”Ștefan Cel Mare” Cajvana

Director adjunct

2

 

23.                       

Școala Gimnazială Calafindești

Director

1

 

24.                       

Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

25.                       

Școala Gimnazială "George Voevidca" Câmpulung Moldovenesc

Director adjunct

1

 

26.                       

Școala Gimnazială "Bogdan Vodă" Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

27.                       

Școala Gimnazială "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

28.                       

Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

Director adjunct

1

 

29.                       

Colegiul Național "Dragoș Vodă" Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

30.                       

Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

31.                       

Colegiul Silvic "Bucovina" Câmpulung Moldovenesc

Director adjunct

1

 

32.                       

Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

33.                       

Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc

Director adjunct

1

 

34.                       

Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

35.                       

Clubul Copiilor Câmpulung Moldovenesc

Director

1

 

36.                       

Școala Gimnazială "Ion Barbir" Capu Câmpului

Director

1

 

37.                       

Școala Gimnazială "Stefan Cel Mare" Cârlibaba

Director

1

 

38.                       

Școala Gimnazială Ciocănești

Director

1

 

39.                       

Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu

Director

1

 

40.                       

Școala Gimnazială "Vornicu Simion Tăutu" Comănești

Director

1

 

41.                       

Școala Gimnazială "Constantin Blanaru" Cornu Luncii

Director

1

 

42.                       

Școala Gimnazială Băișești

Director

1

 

43.                       

Școala Gimnazială Coșna

Director

1

 

44.                       

Școala Gimnazială Crucea

Director

1

 

45.                       

Școala Gimnazială Măriței

Director

1

 

46.                       

Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca

Director

1

 

47.                       

Liceul Tehnologic "Oltea Doamna" Dolhasca

Director adjunct

1

 

48.                       

Școala Gimnazială Budeni

Director

1

 

49.                       

Școala Gimnazială Gulia

Director

1

 

50.                       

Școala Gimnazială "Hatmanul Șendrea" Dolheștii Mari

Director

1

 

51.                       

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

Director

1

 

52.                       

Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor

Director adjunct

1

 

53.                       

Școala Gimnazială Dorna Arini

Director

1

 

54.                       

Școala Gimnazială Dornești

Director

1

 

55.                       

Școala Gimnazială Drăgoiești

Director

1

 

56.                       

Școala Gimnazială "Luca Gavril" Drăgușeni

Director

1

 

57.                       

Grădinița cu Program Normal "Dumbrava Minunată" Dumbrăveni

Director

1

 

58.                       

Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbrăveni

Director

1

 

59.                       

Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbrăveni

Director adjunct

2

 

60.                       

Grădinița cu Program Normal "Voinicelul" Fălticeni

Director

1

 

61.                       

Grădinița cu Program Prelungit "Pinocchio" Fălticeni

Director

1

 

62.                       

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni

Director

1

 

63.                       

Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni

Director adjunct

1

 

64.                       

Școala Gimnazială "Ion Irimescu" Fălticeni

Director

1

 

65.                       

Școala Gimnazială "Ion Irimescu" Fălticeni

Director adjunct

1

 

66.                       

Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Fălticeni

Director

1

 

67.                       

Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Fălticeni

Director adjunct

1

 

68.                       

Școala Gimnazială "Ioan Ciurea" Fălticeni

Director

1

 

69.                       

Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni

Director

1

 

70.                       

Colegiul Național "Nicu Gane" Fălticeni

Director adjunct

1

 

71.                       

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni

Director

1

 

72.                       

Colegiul Tehnic "Mihai Băcescu" Fălticeni

Director adjunct

2

 

73.                       

Colegiul "Vasile Lovinescu" Fălticeni

Director

1

 

74.                       

Colegiul "Vasile Lovinescu" Fălticeni

Director adjunct

2

 

75.                       

Grădinița Specială Fălticeni

Director

1

 

76.                       

Clubul Copiilor Fălticeni

Director

1

 

77.                       

Școala Gimnazială "Ion Muceleanu" Fântâna Mare

Director

1

 

78.                       

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Bănești

Director

1

 

79.                       

Școala Gimnazială Oniceni

Director

1

 

80.                       

Școala Gimnazială Bucșoaia

Director

1

 

81.                       

Școala Gimnazială Bucșoaia

Director adjunct

1

 

82.                       

Școala Gimnazială "Iraclie Porumbescu" Frătăuții Noi

Director

1

 

83.                       

Școala Gimnazială Frătăuții Vechi

Director

1

 

84.                       

Școala Gimnazială Frătăuții Vechi

Director adjunct

1

 

85.                       

Școala Gimnazială "Ion Suhane" Frumosu

Director

1

 

86.                       

Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti" Fundu Moldovei

Director

1

 

87.                       

Școala Gimnazială "Samson Bodnarescu" Gălănești

Director

1

 

88.                       

Școala Gimnazială "Pahomie C. Vasiliu" Grămești

Director

1

 

89.                       

Școala Gimnazială "Mihail Sadoveanu" Grănicești

Director

1

 

90.                       

Grădinița cu Program Normal "Lumea Copilăriei" Gura Humorului

Director

1

 

91.                       

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Piticilor" Gura Humorului

Director

1

 

92.                       

Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului

Director

1

 

93.                       

Școala Gimnazială "Petru Comarnescu" Gura Humorului

Director

1

 

94.                       

Școala Gimnazială "Teodor Balan" Gura Humorului

Director

1

 

95.                       

Școala Gimnazială "Teodor Balan" Gura Humorului

Director adjunct

1

 

96.                       

Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului

Director

1

 

97.                       

Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului

Director adjunct

2

 

98.                       

Clubul Copiilor Gura Humorului

Director

1

 

99.                       

Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sf. Andrei" Gura Humorului

Director

1

 

100.                  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Sf. Andrei" Gura Humorului

Director adjunct

1

 

101.                  

Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului

Director

1

 

102.                  

Școala Gimnazială "Mihai Halunga" Hănțești

Director

1

 

103.                  

Școala Gimnazială Hârtop

Director

1

 

104.                  

Școala Gimnazială "I.G.Sbiera" Horodnic De Jos

Director

1

 

105.                  

Școala Gimnazială "Iulian Vesper" Horodnic De Sus

Director

1

 

106.                  

Școala Gimnazială ”Maria Cantacuzino” Horodniceni

Director

1

 

107.                  

Școala Gimnazială "Liviu Suhar" Iacobeni

Director

1

 

108.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Iaslovăț

Director

1

 

109.                  

Școala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăț

Director

1

 

110.                  

Școala Gimnazială "Simion Florea Marian" Ilișești

Director

1

 

111.                  

Școala Gimnazială Ipotești

Director

1

 

112.                  

Școala Gimnazială Ipotești

Director adjunct

1

 

113.                  

Școala Gimnazială "Ion Aflorei" Izvoarele Sucevei

Director

1

 

114.                  

Liceul Tehnologic "Iorgu Virnav Liteanu" Liteni

Director

1

 

115.                  

Liceul Tehnologic "Iorgu Virnav Liteanu" Liteni

Director adjunct

2

 

116.                  

Școala Gimnazială Rotunda

Director

1

 

117.                  

Școala Gimnazială "Nicolae Labiș" Mălini

Director

1

 

118.                  

Școala Gimnazială "Krystyna Bochenek" Poiana Micului

Director

1

 

119.                  

Grădinița Cu Program Prelungit Marginea

Director

1

 

120.                  

Școala Gimnazială Nr. 2 Marginea

Director

1

 

121.                  

Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea

Director

1

 

122.                  

Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea

Director

1

 

123.                  

Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea

Director adjunct

1

 

124.                  

Școala Gimnazială Milișăuți

Director

1

 

125.                  

Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei

Director

1

 

126.                  

Școala Gimnazială Moara Nica

Director

1

 

127.                  

Școala Gimnazială Moldova Sulița

Director

1

 

128.                  

Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița

Director

1

 

129.                  

Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovița

Director adjunct

1

 

130.                  

Școala Gimnazială Baineț

Director

1

 

131.                  

Școala Gimnazială Ostra

Director

1

 

132.                  

Școala Gimnazială Păltinoasa

Director

1

 

133.                  

Școala Gimnazială Panaci

Director

1

 

134.                  

Liceul Tehnologic "Nicanor Moroșan" Pârteștii De Jos

Director

1

 

135.                  

Școala Gimnazială "Constantin Morariu" Pătrăuți

Director

1

 

136.                  

Școala Gimnazială "Constantin Morariu" Pătrăuți

Director adjunct

1

 

137.                  

Școala Gimnazială Poiana Stampei

Director

1

 

138.                  

Școala Gimnazială Poieni Solca

Director

1

 

139.                  

Școala Gimnazială Pojorata

Director

1

 

140.                  

Școala Gimnazială Preutești

Director

1

 

141.                  

Școala Gimnazială Preutești

Director adjunct

1

 

142.                  

Școala Gimnazială "Mitropolit Iacob Putneanul" Putna

Director

1

 

143.                  

Școala Gimnazială "Ion Lovinescu" Rădășeni

Director

1

 

144.                  

Grădinița cu Program Prelungit "Prichindelul" Rădăuți

Director

1

 

145.                  

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț" Rădăuți

Director

1

 

146.                  

Școala Gimnazială "Gheorghe Popadiuc" Rădăuți

Director

1

 

147.                  

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir” Rădăuți

Director

1

 

148.                  

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Rădăuți

Director

1

 

149.                  

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Rădăuți

Director adjunct

1

 

150.                  

Școala Gimnazială "Bogdan Vodă" Rădăuți

Director

1

 

151.                  

Școala Gimnazială "Regina Elisabeta" Rădăuți

Director

1

 

152.                  

Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți

Director

1

 

153.                  

Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți

Director adjunct

1

 

154.                  

Colegiul Tehnic Rădăuți

Director

1

 

155.                  

Colegiul Tehnic Rădăuți

Director adjunct

1

 

156.                  

Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuți

Director

1

 

157.                  

Colegiul "Andronic Motrescu" Rădăuți

Director adjunct

1

 

158.                  

Școala Gimnazială Specială "Sf. Stelian" Rădăuți

Director

1

 

159.                  

Clubul Copiilor Rădăuți

Director

1

 

160.                  

Clubul Sportiv Școlar Rădăuți

Director

1

 

161.                  

Școala Gimnazială Râșca

Director

1

 

162.                  

Școala Gimnazială Sadova

Director

1

 

163.                  

Școala Gimnazială ”Aurelian Stanciu” Salcea

Director

1

 

164.                  

Școala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” Plopeni

Director

1

 

165.                  

Școala Gimnazială Neagra Șarului

Director

1

 

166.                  

Școala Gimnazială Satu Mare

Director

1

 

167.                  

Școala Gimnazială "Dimitrie Pacurariu" Șcheia

Director

1

 

168.                  

Școala Gimnazială Șerbăuți

Director

1

 

169.                  

Școala Gimnazială Siminicea

Director

1

 

170.                  

Școala Gimnazială "Petru Mușat" Siret

Director

1

 

171.                  

Școala Gimnazială "Petru Mușat" Siret

Director adjunct

1

 

172.                  

Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" Siret

Director

1

 

173.                  

Colegiul Tehnic "Lațcu Vodă" Siret

Director adjunct

1

Conform art.I, alin. 3. (2) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021

174.                  

Școala Gimnazială "Alexandru Lăpușneanu" Slatina

Director

1

 

175.                  

Liceul Tehnologic "Tomșa Vodă" Solca

Director

1

 

176.                  

Liceul Tehnologic "Tomșa Vodă" Solca

Director adjunct

1

 

177.                  

Școala Gimnazială "Dimitrie Onciul" Straja

Director

1

 

178.                  

Școala Gimnazială "Dimitrie Onciul" Straja

Director adjunct

1

 

179.                  

Școala Gimnazială Stroiești

Director

1

 

180.                  

Școala Gimnazială Stulpicani

Director

1

 

181.                  

Grădinița Cu Program Normal "Obcini" Suceava

Director

1

 

182.                  

Grădinița Cu Program Normal "Țăndărică" Suceava

Director

1

 

183.                  

Grădinița Cu Program Prelungit "Gulliver" Suceava

Director

1

 

184.                  

Grădinița Cu Program Prelungit "Așchiuță" Suceava

Director

1

 

185.                  

Grădinița Cu Program Prelungit "Prichindel" Suceava

Director

1

 

186.                  

Grădinița Cu Program Prelungit "1-2-3" Suceava

Director

1

 

187.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Director

1

 

188.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Director adjunct

1

 

189.                  

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava

Director

1

 

190.                  

Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava

Director adjunct

1

 

191.                  

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Director

1

 

192.                  

Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava

Director adjunct

1

 

193.                  

Școala Gimnazială "Jean Bart" Suceava

Director

1

 

194.                  

Școala Gimnazială nr. 6 Suceava

Director

1

 

195.                  

Școala Gimnazială "Grigore Ghica Voievod" Suceava

Director

1

 

196.                  

Școala Gimnazială Nr. 8 Suceava

Director

1

 

197.                  

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Suceava

Director

1

 

198.                  

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Suceava

Director adjunct

1

 

199.                  

Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

Director

1

 

200.                  

Școala Gimnazială "Miron Costin" Suceava

Director adjunct

1

 

201.                  

Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava

Director

1

 

202.                  

Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava

Director adjunct

1

 

203.                  

Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" Suceava

Director

1

 

204.                  

Colegiul Național "Ștefan Cel Mare" Suceava

Director adjunct

1

 

205.                  

Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava

Director

1

 

206.                  

Colegiul Național "Petru Rareș" Suceava

Director adjunct

1

 

207.                  

Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava

Director

1

 

208.                  

Colegiul Național "Mihai Eminescu" Suceava

Director adjunct

1

 

209.                  

Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava

Director

1

 

210.                  

Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" Suceava

Director adjunct

1

 

211.                  

Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava

Director

1

 

212.                  

Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava

Director adjunct

1

 

213.                  

Liceul cu Program Sportiv Suceava

Director

1

 

214.                  

Liceul cu Program Sportiv Suceava

Director adjunct

1

 

215.                  

Seminarul Teologic Liceal Ortodox "Mitropolitul Dosoftei" Suceava

Director

1

Conform art.I, alin. 3. (3) din O.M.E. nr. 5195/2021 privind modificarea și completarea anexei la O.M.E. nr. 4597/2021

216.                  

Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava

Director

1

 

217.                  

Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava

Director adjunct

1

 

218.                  

Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava

Director

1

 

219.                  

Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava

Director adjunct

1

 

220.                  

Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava

Director

1

 

221.                  

Colegiul Tehnic "Petru Mușat" Suceava

Director adjunct

1

 

222.                  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Director

1

 

223.                  

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Director adjunct

1

 

224.                  

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava

Director

1

 

225.                  

Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava

Director adjunct

1

 

226.                
 

Școala Postliceală Sanitară Suceava

Director

1

 

227.                  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Director

1

 

228.                  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Director adjunct

2

 

229.                  

Palatul Copiilor Suceava

Director

1

 

230.                  

Școala Gimnazială "Dimitrie Vatamaniuc" Sucevița

Director

1

 

231.                  

Școala Gimnazială Todirești

Director

1

 

232.                  

Școala Gimnazială "Academician H. Mihaescu" Udești

Director

1

 

233.                  

Școala Gimnazială "Academician H. Mihăescu" Udești

Director adjunct

1

 

234.                  

Școala Gimnazială Ulma

Director

1

 

235.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Vadu Moldovei

Director

1

 

236.                  

Școala Gimnazială Valea Moldovei

Director

1

 

237.                  

Școala Gimnazială "Iorgu G. Toma" Vama

Director

1

 

238.                  

Grădinița cu Program Normal "Căsuța Poveștilor" Vatra Dornei

Director

1

 

239.                  

Grădinița Cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" Vatra Dornei

Director

1

 

240.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei

Director

1

 

241.                  

Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei

Director

1

 

242.                  

Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei

Director

1

 

243.                  

Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei

Director

1

 

244.                  

Liceul Tehnologic "Vasile Deac" Vatra Dornei

Director

1

 

245.                  

Clubul Copiilor Vatra Dornei

Director

1

 

246.                  

Clubul Sportiv Școlar Vatra Dornei

Director

1

 

247.                  

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței

Director

1

 

248.                  

Școala Gimnazială Verești

Director

1

 

249.                  

Școala Gimnazială Corocăiești

Director

1

 

250.                  

Școala Gimnazială "Ioan Vicoveanu" Vicovu de Jos

Director

1

 

251.                  

Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Jos Remezau

Director

1

 

252.                  

Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus

Director

1

 

253.                  

Liceul Tehnologic "Ion Nistor" Vicovu de Sus

Director adjunct

2

 

254.                  

Școala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de Sus

Director

1

 

255.                  

Școala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus

Director

1

 

256.                  

Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus

Director

1

 

257.                  

Școala Gimnazială Bivolărie

Director

1

 

258.                  

Liceul Tehnologic Special Bivolărie

Director

1

 

259.                  

Liceul Tehnologic Special Bivolărie

Director adjunct

1

 

260.                  

Școala Gimnazială Voitinel

Director

1

 

261.                  

Școala Gimnazială ”Dr. Simion Și Metzia Hîj” Volovăț

Director

1

 

262.                  

Școala Gimnazială "Constantin Tomescu" Pleșești

Director

1

 

263.                  

Școala Gimnazială Zamostea

Director

1

 

264.                  

Școala Gimnazială Zvoriștea

Director

1