„Deschiderea unui internat”

„Internatele Sucevei încep o viaţă nouă şi aceasta datorită d-lui prefect Cojocariu. Zilele trecute s’a deschis internatul Gimnaziului Industrial de băieţi şi cantina şcolii profesionale. Domnul Prefect Cojocariu a organizat colecte în judeţ cu ajutorul d-lor Pretori Priscornic şi I. Reicherd. Până în prezent numai din Ilişeşti s’a colectat un vagon de cereale. Aşa înţelege prefectul Cojocariu să ajute copilaşii români din judeţul Suceava. Zilele acestea se deschide şi internatul <Vasile Cocârlă>.”

 „Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4937, Noiembrie 1936.

 

„Caravană cinematografică la Stroieşti”              

„Populaţia stroieşteană, dornică de a se scutura din întunericul în care a fost ţinută, a primit vestea sosirii caravanei cinematografice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor, cu deosebită plăcere. În seara zilei de 27 octombrie a.c. fiecare a lăsat totul pentru câteva ore, în care multe s-au putut vedea şi învăţa. Fiecare, tânăr sau bătrân, a urmărit cu atenţie filmul româno-sovietic din care au tras învăţăminte ce le vor fi de mare ajutor în cunoaşterea drumului spre socialism. Urmărind filmul româno-sovietic, oamenii şi-au putut da seama mai mult de rolul mare ce-l are munca organizată”.

„Lupta Poporului”, Anul III, nr. 390, Noiembrie 1948.