„Cumplită nelinişte...”

Din Fundumoldovei primim ştirea că Românii sunt în cumplită nelinişte din cauza că guvernul a trântit în spatele acestei comune fruntaşe Gutsgebitul calicesc Luisenthal, o colonie extrem de săracă, care numără aproape 800 suflete şi care va avea să participe de acum înainte la toate beneficiile comunei române, fără să fi participat la adunarea averei obşteşti măcar cu doi bani. Chiar şi actele oficioase, ni se scrie că au fost predate, la 1 April, primarului din Fundumoldovei. Românii de acolo sunt revoltaţi şi întreabă pe deputaţi cum rămâne cu afacerea despărţirei, pe care o doresc de atâta timp?”.

„Patria”, Anul IV, nr. 18, Cernăuţi, Miercuri 7 April 1909.

 

„Noi, colectiviştii din Bucecea”

Folosind creditele acordate de stat şi posibilităţile proprii, noi, colectiviştii din Bucecea, am hotărît ca în acest an să cumpărăm 150 juninci, 100 oi, 20 scrofiţe şi 180 purcei. Purceii îi vom creşte şi îngrăşa pînă la 100-120 kg fiecare, apoi îi vom vinde statului, pe bază de contract. În scopul asigurării bazei furajere, afară de faptul că avem însămînţate din toamnă 12 ha cu secară pentru masa verde am stabilit să cultivăm 80 ha cu porumb siloz (din care 25 ha le vom iriga), precum şi 50 ha cu trifoi, 20 ha cu borceag, 27 ha cu lucernă pentru masă verde. Vom construi un grajd pentru 50 taurine, un padoc pentru viţei, un umbrar pentru tabăra de vară, o maternitate pentru scroafe. Toate aceste adăposturi le vom construi folosind gospodăreşte fondurile proprii şi creditele acordate de stat”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4142, Suceava, Aprilie 1961.