„Alegerile din Suceavă”

Abia în urma plângerilor cetăţenilor la comitetul şi guvernul provincial s’au decretat alegerile noaue pentru comitetul comunal. S’a asceptat că administraţiunea nu se va amesteca în alegere şi că-i va lăsa pre cetăţeni să-şi constituie un comitet comunal după placul lor. Pe sub mână însă a lucrat călcând chiar principiile sistemului guvernului actual, că comitetul comunal ce se va alege să fie un instrument orb în mânele sale. Cu ocasiunea aceasta administraţiunea a dovedit că este neamică elementului român, care, în loialitatea sa, sprijinesce guvernul şi se luptă pentru el”.

„Revista Politică”, Anul II, nr.11, Suceava, Octomvrie 1887.

 

„Lampa lui Ilici”

„Soarele tomnatec inundă cu razele sale jucăuşe comuna Frumosul, cuibărită la poalele munţilor. Grupuri de tineri şi vîrstnici, îmbrăcaţi în frumoase costume naţionale, se îndreaptă gălăgioşi spre căminul cultural, unde elevii şcolii vor prezenta un program artistic. Privind astăzi pe aceşti oameni, care răspîndesc atîta voie bună în jurul lor, privind faţa satului, fără să vrei, parcă îţi aduci aminte de comuna Frumosul de altădată, cînd singurele clădiri mai răsărite erau conacul bogătaşului Bălan, biserica şi cîrciuma...Dar cea mai mare realizare pentru cei din sat a fost <lampa lui Ilici>. Cine nu-şi aminteşte oare de bordeiele strîmte şi joase unde pîlpîia pe vatră turta de seu. Mare a fost bucuria cînd în locul turtei de seu s-a aprins lumina electrică”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4922, Suceava, Octombrie 1963.