„Sesizări din Vatra Dornei”

„Cînd rafturile unui magazin nu sînt suficient de asortate ca să răspundă cerinţelor, cînd solicitarea unui vînzător este departe de ceea ce ar trebui să fie, cînd ţinuta unităţii şi a celui care o deserveşte nu corespunde cîtorva reguli stricte de igienă, cumpărătorii sînt indignaţi şi iau atitudine...O statistică întocmită ad-hoc, pe raioane, ne-a arătat că cele mai multe sesizări sînt expediate din raionul Vatra Dornei”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6031, Suceava, Sîmbătă 6 mai 1967.

 

„Pe când şi un preot din rîndul romilor?!”

„Iată o întrebare care ar putea părea unora bizară şi chiar neavenită, dar cu toată aparenta ei inactualitate şi chiar desuetudine, considerăm că ea este pusă într-o legitimitate perfectă şi mai ales într-o perioadă cînd, sosind vremea marilor întrebări şi a marilor răspunsuri, ar fi fost cu atît mai grav dacă nu ar fi apărut. Dorinţa legitimă a romilor de emancipare, de încadrare în societate, de conştientizare a etniei lor, considerăm că nu ar fi un act complet dacă această dimensiune a comunităţii ar fi neglijată.

S-a vorbit mult de integrarea romilor în sînul Bisericii ortodoxe, pe alocuri s-a şi încercat acest lucru, dar faptul că slujbele religioase nu s-au putut desfăşura în limba maternă, că nu aveau un lăcaş de cult, că undeva în sufletele lor probabil existau anumite îndoieli şi reţineri, nu au dus la nici un rezultat”.

„Glaso ăl romengo” („Glasul romilor” - supliment al gazetei „Citadela”), Nr. 16, 1990.