„Petreceri la Clubul Român din Suceava”  

Clubul Român din Suceavă, înfiinţat numai de vre’o câteva luni, are până acum 80 de membri între cari şi 6 boieri. Clubul a aranjat până acuma mai multe întruniri sociale. Toate au avut un succes bun fiind bine frecventate. Cel mai bun succes l’a avut însă întrunirea socială din 8 Mai, care a fost combinată cu dans. Mulţii, care au fost de faţă, ne’au asigurat că s’au petrecut la această ocazie cu mult mai bine decât la balurile formale” 

„Revista Politică”, Anul II, nr. 1, 15 Mai 1887.    

 

„Drumul buştenilor”

Micuţul dar harnicul tren de munte şi odată cu el zeci de autoremorci prind să coboare spre combinat noi porţii pentru cele trei gatere care din zori şi pînă-n seară, ba chiar şi noaptea, transformă în cherestea de cea mai bună calitate buştenii tăiaţi din falnicele păduri de conifere şi foioase. Jos, în vale, am poposit printre lucrătorii combinatului forestier din oraşul Fălticeni. Am urmărit drumul buştenilor pe fluxul de fabricaţie. Primul popas: în depozitul de buşteni <Volta> şi un trunchi uriaş se rostogoleşte de pe remorcă. Nu bine ajunse jos pe rampă şi de îndată intră în mîini harnice ce au început să-l pregătească pentru noua înfăţişare ce urma să o primească. După ce este ajustat niţel buşteanul porneşte agale sprijinit de o bandă rulantă după dimensiunile lui să facă o baie. Înainte de a intra în hala de gatere, ca la un veritabil atelier de croitorie, ce-i drept ceva mai mărişor, este măsurat la talie şi introdus în gater, buşteanul se transformă în scînduri”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5115, Suceava, Mai 1964.

„Nevoia la culme”