„Esposiţia obiectelor de industrie casnică în Cernăuţi”

Al treilea dulap conţinea o colecţiune de pălării a feliuritelor districte din Bucovina. Formele care le-am vedut aice nu sunt esclusiv ale respectivului district, ci numai cele mai usitate şi mai des purtate. Ele se deosebiau atât prin forma cât şi coloarea lor, coloarea neagră a însă prevalentă şi se întrebuinţează mai în toate districtele locuite de români. Interesantă a fost colecţiunea aceasta, căci după forma, nălţimea fundului pălăriei şi lăţimea streşinelor ei, puteai conchide asupra făpturei poporului din feliuritele districte...Cea mai bună impresie asupra privitoriului făceau pălăriele din Dorna, Câmpulung şi Rădăuţi, atât prin forma cât şi împodobirea cu gust”.

„Revista politică”, Anul II, Nr. 6, Suceava, August 1887.

 

 „Manifestări de înfrăţire între scriitori şi intelectualii localnici”

„Ocrotită de inteligenţa nelimitată a Societăţii pentru Cultură, a cărei secţie este, Societatea Scriitorilor Bucovinei are putinţă să facă modeste, dar savuroase descinderi în oraşele de provincie bucovinene, Storojineţ, Rădăuţi, Suceava, unde membrii săi s’au perindat în bine primite şezători şi în spontane manifestări de înfrăţire între scriitorii şi intelectualii localnici.

Cele ce vor urma vor avea de bună seamă, cel puţin aceeaşi reuşită”.

„Revista Bucovinei”, Anul I, nr. 8, Cernăuţi, August 1942.