„Pădurile noastre...”

În partea de miadă noapte a Moldovei se află moşia regească Broşteni. Acolo sunt încă păduri unde nu s’au audit sunetul securei şi pe unde nici nu au călcat poate picior omenesc...Sute de plute trec în toată diua la vale, luându-şi cursul de pe Bistriţă pe Siretiu până la Galaţi, unde, după ce s’au prelucrat în unul din cele mai mari ferestee cu aburi a Europei, se încarcă pe Dunăre şi apoi se trimit până la Panama, unde se întrebuinţeadă la lucrările canalului celui mare”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 1, Suceava, 15 Mai 1887.

 

„Se va îmbunătăţii calitatea berii”

În luminile hotărîrilor celui de-al II-lea Congres al partidului, una din preocupările colectivului tehnic al fabricii de spirt din Rădăuţi a fost studierea posibilităţilor de adaptare într-un timp scurt la specificul fabricei de bere din Solca - una din secţiile fabricii de spirt.

S-a transformat întreaga clădire a secţiei de fierbere, care nu corespundea procesului tehnologic nou. Transformările clădirii s’au făcut ţinînd cont de cele mai potrivite prescripţiuni de protecţie a muncii şi de respectare a condiţiilor de igienă. Această secţie a fost dotată nu utilaje complet mecanizate vasul plămăditor - zaharificator, care era înainte de lemn, a fost înlocuit nu altul metalic; malaxorul vasului fierbător, care era acţionat în trecut manual, este acţionat cu electro-motor iar pompa de must de bere, care de asemenea era acţionată manual, funcţionează acum cu ajutorul unui motor...În urma modificărilor executate, în primul rând se va îmbunătăţii calitatea berii. Se va mări capacitatea de fabricaţie cu încă 40 la sută iar prin introducerea combustibilului lichid (păcura) în locul lemnelor, preţul de cost se va reduce cu 9 la sută în anul în curs şi cu 26 la sută în anul 1957 faţă de anul 1955”.

„Zori Noi”, Anul X, Nr. 2634, 10 Mai 1956.