În cadrul proiectului Erasmus+ KA1 nr. 2018-1-RO01-KA101-047796, în perioada 28 aprilie-5 mai 2019, trei profesori de la Colegiul National „Mihai Eminescu” Suceava (prof. Irina Melisch, prof. Tinela Nastasi şi prof. Cristina Şerban) au participat la cursul de formare Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom, organizat de CREF – Centro de Recursos Educativos e Fromação, ce a avut loc în Portugalia.

Într-o atmosferă internațională cu profesori din toate colțurile Europei: Italia, Spania, Germania, Slovenia, Polonia, Estonia și chiar din Insula Réunion, cele trei cadre didactice au beneficiat de ore de formare cu totul speciale, pornind de la pagini de istorie şi civilizație portugheză (cursuri susținute de profesorul Joaquim Dasilva) și mergând pana la metode noi în care folosirea tehnicilor moderne, mai exact a telefoanelor mobile, calculatoarelor, videoproiectorului pot aduce un suflu nou orelor de predare-învățare-evaluare (ateliere coordonate de profesorii Vitor Costa, Sandra Fradao şi Ana Maria Costa).

Pagini web și aplicații precum: https://www.edutopia.org/, https://get.plickers.com/, https://vocaroo.com/, https://wordart.com/, https://blabberize.com/, http://www.myhistro.com/, http://popplet.com/, https://www.mentimeter.com/, http://www.classtools.net/, https://kahoot.com/, https://quizizz.com au reprezentat spațiile virtuale în care toţi cei prezenţi au învățat, au simulat și aplicat cunoștințele lor de specialitate în noi demersuri pentru viitoarele lor ore de predare.

Tehnica nu poate exista însă fără partea umană, reală, palpabilă. De aceea la partea pragmatică a cursului bombardat de noutăți informaționale s-a adăugat latura culturală care a însemnat vizitarea unor locuri speciale cu influențe maure, spaniole, portugheze, cum ar fi orașul Sintra, minunea geografică și cel mai vestic punct al Europei, Cabo da Roca, stâncile pitorești de pe malul Oceanului Atlantic - Boca do Inferno şi nu în ultimul rând, capitala plină de istorie Lisabona.

Mai presus de orice, această mobilitate a însemnat pentru profesorii suceveni crearea unor legături de prietenie cu reprezentanţi ai unor sisteme educaționale diferite, adevărate exemple de bune practici, totul învăluit în muzica răscolitoare și plină de Saudade a ritmurilor fado.

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava