Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava demarează luni, 9 septembrie, sesiunea de toamnă a concursului de admitere, perioada de înscriere derulându-se până în zilele de 13/16 septembrie, fără zilele de sâmbătă şi duminică. Pentru această sesiune, oferta programelor de licenţă ale celor 10 facultăţi cuprinde, pentru candidaţii din România, 274 de locuri bugetate (dintre care 14 sunt destinate absolvenţilor de licee din mediul rural, iar 5 locuri candidaţilor de etnie romă) şi 671 de locuri cu taxă. De asemenea, românii de pretutindeni pot concura pe 26 de locuri fără taxă. Forma de învăţământ la distanţă (ID) mai are disponibile 131 de locuri, repartizate pe 8 programe de studii.

Pentru studiile universitare de masterat, candidaţii români pot candida pe cele119 locuri fără taxă, dintre care 9 pentru candidaţii de etnie romă, şi 417 locuri cu taxă. 59 de locuri fără taxă sunt destinate românilor de pretutindeni. În ceea ce priveşte programele de conversie profesională, pentru sesiunea septembrie mai sunt disponibile 146 de locuri.

În această a doua sesiune de admitere, se va organiza admitere şi pentru domeniile de doctorat ale USV, fiind disponibile 39 de locuri bugetate şi 77 locuri cu taxă, la care se adaugă 13 locuri bugetate destinate românilor de pretutindeni. Candidaţii interesaţi de studiile universitare de doctorat pot obţine informaţii detaliate accesând

http://www.usv.ro/index.php/ro/1/Admitere%20Doctorat%202019%20/1233/14/242.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 20 septembrie.

Informaţii detaliate despre sesiunea de admitere septembrie 2019, actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina www.admitere.usv.ro